Các nhãn hiệu Váng sữa
Váng sữa uống Zott Monte Drink hương vani lốc 4 chai x 95ml
-25%
Váng sữa uống Zott Monte Drink hương vani lốc 4 chai x 95ml

Lốc 4 chai

48.900đ 65.000đ

Váng sữa uống Monte vị sôcôla lốc 4 chai x 95ml
-25%
Váng sữa uống Monte vị sôcôla lốc 4 chai x 95ml

Lốc 4 chai

48.600đ 64.400đ

Váng sữa Zott Monte hương sô cô la lốc 4 hũ x 55g
-14%
Váng sữa Zott Monte hương sô cô la lốc 4 hũ x 55g

Lốc 4 hũ

53.500đ 62.400đ

Váng sữa Zott Monte hương vani lốc 4 hũ x 55g
-14%
Váng sữa Zott Monte hương vani lốc 4 hũ x 55g

Lốc 4 hũ

53.500đ 62.400đ

Váng sữa Hoff hạt dẻ vỉ 4 hũ x 55g
Váng sữa Hoff hạt dẻ vỉ 4 hũ x 55g

Vỉ 4 hũ

54.500đ

Váng sữa Hoff vani vỉ 4 hũ x 55g
Váng sữa Hoff vani vỉ 4 hũ x 55g

Vỉ 4 hũ

54.500đ

Váng sữa Jinzomax Vani vỉ 4 hộp x 55g
Váng sữa Jinzomax Vani vỉ 4 hộp x 55g

Vỉ 4 hộp

39.600đ

Váng sữa dinh dưỡng Gotz lốc 4 hũ x 50g
Váng sữa dinh dưỡng Gotz lốc 4 hũ x 50g

Lốc 4 hũ

35.200đ