Xoài Thái
-3%
Xoài Thái

1 kg

59.900đ

CHI TIẾT
Chuối cau
-56%
Chuối cau

1 nải

15.900đ

CHI TIẾT
Táo Envy Mỹ- Hộp 3 trái
-2%
Táo Envy Mỹ- Hộp 3 trái

1 hộp 3 trái

215.000đ 219.000đ

CHI TIẾT
Chuối Fesepia
-20%
Chuối Fesepia

1 nải

54.900đ

CHI TIẾT
Cóc xanhCóc xanh

1 trái

2.400đ

CHI TIẾT
Me TháiMe Thái

1 kg

115.000đ

CHI TIẾT
Chuối Laba
-15%
Chuối Laba

1 nải

35.800đ

CHI TIẾT
Dưa hấu Mỹ
-16%
Dưa hấu Mỹ

1 trái

46.300đ

CHI TIẾT
Vú sữa
-41%
Vú sữa

1 trái

13.500đ

CHI TIẾT
Chanh dây
-13%
Chanh dây

1 kg

28.900đ

CHI TIẾT
Xoài keo
-36%
Xoài keo

1 kg

27.900đ

CHI TIẾT
Xoài Cát Bồ
-25%
Xoài Cát Bồ

1 trái

18.500đ

CHI TIẾT
Xoài tứ quý
-21%
Xoài tứ quý

1 trái

24.500đ

CHI TIẾT
Thanh longThanh long

1 trái

16.700đ

CHI TIẾT
Bơ sápBơ sáp

1 trái

18.400đ

CHI TIẾT