Các nhãn hiệu Trái cây, củ, hạt sấy
Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 450g
Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 450g

1 gói 450 g

197.800đ

Chanh dây sấy dẻo La Petite gói 100g
Chanh dây sấy dẻo La Petite gói 100g

1 gói 100 g

49.000đ

Đu đủ sấy dẻo La Petite gói 100g
Đu đủ sấy dẻo La Petite gói 100g

1 gói 100 g

49.000đ

Thơm sấy dẻo La Petite gói 100g
Thơm sấy dẻo La Petite gói 100g

1 gói 100 g

49.000đ

Xoài sấy dẻo Vinamit gói 100g
Xoài sấy dẻo Vinamit gói 100g

1 gói 100 g

43.600đ

Mít sấy Vinamit gói 100g
Mít sấy Vinamit gói 100g

1 gói 100 g

36.500đ

Chuối sấy Hương Việt gói 150g
Chuối sấy Hương Việt gói 150g

1 gói 150 g

14.800đ

Mít sấy Quỳnh Anh gói 100g
Mít sấy Quỳnh Anh gói 100g

1 gói 100 g

23.600đ

Hạt điều rang muối Tuấn Đạt gói 100g
Hạt điều rang muối Tuấn Đạt gói 100g

1 gói 100 g

46.100đ

Chuối sấy Quỳnh Anh gói 100g
Chuối sấy Quỳnh Anh gói 100g

1 gói 100 g

14.800đ

Trái cây sấy Quỳnh Anh gói 100g
Trái cây sấy Quỳnh Anh gói 100g

1 gói 100 g

18.900đ

Khoai môn sấy Quỳnh Anh gói 100g
Khoai môn sấy Quỳnh Anh gói 100g

1 gói 100 g

19.900đ

Xoài sấy dẻo La Petite gói 100g
Xoài sấy dẻo La Petite gói 100gXoài sấy dẻo La Petite gói 100g

1 gói 100 g

 

Hạt bí Hương Việt 150g
Hạt bí Hương Việt 150gHạt bí Hương Việt 150g

1 bịch 150 g