Bắp bò Úc 250g
Bắp bò Úc 250g

Bịch 250 g

105.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g

Hộp 750 g

197.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g

Hộp 300 g

98.500đ

Dẻ sườn bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Dẻ sườn bò Mỹ King BBQ hộp 300g

Hộp 300 g

225.000đ

Nạm bò Vissan
Nạm bò Vissan

1 kg

170.000đ

Xem thêm


Xương bộ heo Vissan
Xương bộ heo Vissan

1 kg

45.000đ

Dựng heo Vissan
Dựng heo Vissan

1 kg

105.000đ

Giò heo rút xương Vissan
Giò heo rút xương Vissan

1 kg

105.000đ

Sườn heo chặt Vissan
Sườn heo chặt Vissan

1 kg

110.000đ

Thịt ba rọi heo Vissan
Thịt ba rọi heo Vissan

1 kg

122.000đ

Xem thêm


Xương ức gà uni
Xương ức gà uni

1 kg

15.500đ

Cánh tỏi gà CN Uni
Cánh tỏi gà CN Uni

1 kg

66.800đ

Đùi vịt San Hà
Đùi vịt San Hà

1 kg

95.800đ

Má đùi gà CN San Hà
Má đùi gà CN San Hà

1 kg

41.800đ

Ức gà CN San Hà
Ức gà CN San Hà

1 kg

43.000đ

Xem thêm


Bạch tuộc
Bạch tuộc

1 kg

157.000đ

Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g
Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g

Gói 500 g

47.000đ

Tôm đông lạnh Nhật Vân gói 400g
Tôm đông lạnh Nhật Vân gói 400g

Gói 400 g

119.500đ

Tôm thẻ
Tôm thẻ

1 kg

187.000đ

Xem thêm


Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g
Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g

Gói 500 g

135.000đ

Ức vịt San Hà
Ức vịt San Hà

1 kg

98.800đ

Ếch làm sạch
Ếch làm sạch

1 kg

89.000đ

JamBon đùi Vissan gói 200g
JamBon đùi Vissan gói 200g

Gói 200 g

41.300đ

Xem thêm


Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

24.500đ 26.000đ

Trứng gà QL vỉ 10 quả
Trứng gà QL vỉ 10 quả

vỉ 10 quả

27.600đ

Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả
Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả

Hộp 6 quả

24.500đ

Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả
Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả

Hộp 6 quả

29.900đ

Xem thêm