Chân giò heo muối Thu Hằng gói 300gChân giò heo muối Thu Hằng gói 300g

1 gói 300 g

73.700đ

Jambon xông khói Shinshu 200gJambon xông khói Shinshu 200g

1 gói 200 g

39.700đ

JamBon Da bao Vissan gói 200gJamBon Da bao Vissan gói 200g

1 gói 200 g

36.800đ

Da Bao Le Gourmet gói 200gDa Bao Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

45.500đ

Dăm bông 3 Bông Mai Vissan hộp 150gDăm bông 3 Bông Mai Vissan hộp 150g

1 hộp 150 g

20.400đ

Dăm bông vai Trường Vinh gói 200gDăm bông vai Trường Vinh gói 200g

1 gói 200 g

49.400đ

Dăm bông vai xông khói TV 200gDăm bông vai xông khói TV 200g

1 gói 200 g

47.900đ

Ba rọi xông khói Vissan gói 100gBa rọi xông khói Vissan gói 100g

1 gói 100 g

21.400đ

Thịt nguội hun khói gói 80gThịt nguội hun khói gói 80g

1 gói 80 g

64.600đ

Thịt heo xông khói 80gThịt heo xông khói 80g

1 gói 80 g

109.400đ

Ba rọi xông khói Le Gourmet gói 200gBa rọi xông khói Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

44.900đ

Thịt nguội chín gói 80gThịt nguội chín gói 80g

1 gói 80 g

52.300đ

Jambon xông khói Vissan 100gJambon xông khói Vissan 100g

1 gói 100 g

22.300đ

Thịt heo muối sấy gói 80gThịt heo muối sấy gói 80g

1 gói 80 g

61.900đ

Ba rọi xông khói Trường Vinh gói 200gBa rọi xông khói Trường Vinh gói 200g

1 gói 200 g

49.400đ

Dăm bông vai Le Gourmet gói 200gDăm bông vai Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

49.300đ