Nạc dăm heo KurobutaNạc dăm heo Kurobuta

1 khay

45.780đ

Giò heo rút xương VissanGiò heo rút xương Vissan

1 kg

100.000đ

Thịt đùi heo KurobutaThịt đùi heo Kurobuta

1 khay

35.400đ

Phi lê heo VissanPhi lê heo Vissan

1 kg

130.000đ

Thịt nạc heo xay KurobutaThịt nạc heo xay Kurobuta

1 khay

23.880đ

Dựng heo VissanDựng heo Vissan

1 kg

100.000đ

Sườn non heo KurobutaSườn non heo Kurobuta

1 khay

62.040đ

Nạc đùi heo KurobutaNạc đùi heo Kurobuta

1 khay

31.860đ

Thịt nách heo VissanThịt nách heo Vissan

1 kg

91.000đ

Xương bộ heo VissanXương bộ heo Vissan

1 kg

40.000đ

Xương ống heo VissanXương ống heo Vissan

1 kg

75.000đ

Chân bắp giò VissanChân bắp giò Vissan

1 kg

89.000đ

Sườn heo chặt VissanSườn heo chặt Vissan

1 kg

105.000đ

Thịt vai heo VissanThịt vai heo Vissan

1 kg

91.000đ

Thịt đùi heo VissanThịt đùi heo Vissan

1 kg

100.000đ

Cốt lết heo VissanCốt lết heo Vissan

1 kg

95.000đ

Bao tử heo VissanBao tử heo Vissan

1 kg

127.000đ

Sườn già heo VissanSườn già heo Vissan

1 kg

92.000đ

Thịt nạc đùi heo VissanThịt nạc đùi heo Vissan

1 kg

108.000đ

Phèo non heo VissanPhèo non heo Vissan

1 kg

94.000đ

Thịt vai heo KurobutaThịt vai heo Kurobuta

1 khay

29.250đ

Tim heo VissanTim heo Vissan

1 kg

177.000đ

Xương vụn heo VissanXương vụn heo Vissan

1 kg

12.000đ

Lưỡi heo VissanLưỡi heo Vissan

1 kg

117.000đ

Cật heo VissanCật heo Vissan

1 kg

118.000đ

Thịt ba rọi heo VissanThịt ba rọi heo Vissan

1 kg

115.000đ

Thăn heo xông khói Vissan 100gThăn heo xông khói Vissan 100g

1 bịch 100 g

26.100đ

Ba rọi rút sườn VissanBa rọi rút sườn Vissan

1 kg

155.000đ