Các nhãn hiệu Thịt heo
Xương bộ heo Vissan
Xương bộ heo Vissan

1 kg

45.000đ

Dựng heo Vissan
Dựng heo Vissan

1 kg

105.000đ

Giò heo rút xương Vissan
Giò heo rút xương Vissan

1 kg

105.000đ

Sườn heo chặt Vissan
Sườn heo chặt Vissan

1 kg

110.000đ

Thịt ba rọi heo Vissan
Thịt ba rọi heo Vissan

1 kg

122.000đ

Cốt lết heo Vissan
Cốt lết heo Vissan

1 kg

101.000đ

Thịt đùi heo Vissan
Thịt đùi heo Vissan

1 kg

107.000đ

Thịt nạc đùi heo Vissan
Thịt nạc đùi heo Vissan

1 kg

114.000đ

Thịt nạc heo xay Vissan
Thịt nạc heo xay Vissan

1 kg

112.000đ

Thăn heo xông khói Vissan bịch 100g
Thăn heo xông khói Vissan bịch 100g

Bịch 100 g

26.100đ

Ba rọi rút sườn Vissan
Ba rọi rút sườn Vissan

1 kg

165.000đ

Bao tử heo Vissan
Bao tử heo VissanBao tử heo Vissan

1 kg

 

Tim heo Vissan
Tim heo VissanTim heo Vissan

1 kg

 

Phi lê heo Vissan
Phi lê heo VissanPhi lê heo Vissan

1 kg

 

Cật heo Vissan
Cật heo VissanCật heo Vissan

1 kg

 

Phèo non heo Vissan
Phèo non heo VissanPhèo non heo Vissan

1 kg

 

Xương ống heo Vissan
Xương ống heo VissanXương ống heo Vissan

1 kg

 

Thịt vai heo Vissan
Thịt vai heo VissanThịt vai heo Vissan

1 kg

 

Sườn già heo Vissan
Sườn già heo VissanSườn già heo Vissan

1 kg

 

Thịt nách heo Vissan
Thịt nách heo VissanThịt nách heo Vissan

1 kg

 

Lưỡi heo Vissan
Lưỡi heo VissanLưỡi heo Vissan

1 kg

 

Chân bắp giò Vissan
Chân bắp giò VissanChân bắp giò Vissan

1 kg

 

Sườn non heo Vissan
Sườn non heo VissanSườn non heo Vissan

1 kg