Các nhãn hiệu Thịt chế biến
Gà rán 99 Poultry gói 500g
Gà rán 99 Poultry gói 500g

Bịch 500 g

64.200đ

Gà xiên que 500g
Gà xiên que 500g

Bịch 500 g

69.700đ

Bò kho Tuyền Ký hộp 200g
Bò kho Tuyền Ký hộp 200g

Hộp 200 g

26.800đ

Gà Chip 99 Poultry gói 500g
Gà Chip 99 Poultry gói 500g

Bịch 500 g

64.000đ

Bắp bò muối Thu Hằng Food khay 200g
Bắp bò muối Thu Hằng Food khay 200g

Khay 200 g

105.000đ

Gà Muối Thu Hằng Food túi 500g
Gà Muối Thu Hằng Food túi 500g

Túi 500 g

136.700đ

Dồi Thịt Heo Vissan bịch 200g
Dồi Thịt Heo Vissan bịch 200g

Bịch 200 g

34.100đ

Gà 99 Poultry Popcorn gói 300g
Gà 99 Poultry Popcorn gói 300g

Gói 300 g

44.900đ