Sườn bò Mỹ có xương King BBQ hộp 750g
Sườn bò Mỹ có xương King BBQ hộp 750g

1 hộp 750 g

312.000đ

Gàu bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood 300g
Gàu bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood 300g

1 bịch 300 g

123.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ Hotpot story hộp 300g
Thịt ba chỉ bò Mỹ Hotpot story hộp 300g

1 hộp 300 g

98.500đ

Sườn non bò Mỹ có xương đông lạnh 300g
Sườn non bò Mỹ có xương đông lạnh 300g

1 gói 300 g

162.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

98.500đ

Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood 300g
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood 300g

1 bịch 300 g

84.500đ

Nạm bò VissanNạm bò Vissan

1 kg

170.000đ

Thịt nạm bò Mỹ Hotpot story hộp 300g
Thịt nạm bò Mỹ Hotpot story hộp 300g

1 hộp 300 g

155.000đ

Sườn bò Mỹ rút xương King BBQ hộp 300g
Sườn bò Mỹ rút xương King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

298.000đ

Dẻ sườn bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Dẻ sườn bò Mỹ King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

225.000đ

Thịt gầu bò Mỹ Hotpot story hộp 300g
Thịt gầu bò Mỹ Hotpot story hộp 300g

1 hộp 300 g

159.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g

1 hộp 750 g

197.000đ

Thịt cổ bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Thịt cổ bò Mỹ King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

165.000đ

Thịt cổ bò Mỹ King BBQ hộp 750g
Thịt cổ bò Mỹ King BBQ hộp 750g

1 hộp 750 g

288.000đ