Các nhãn hiệu Tăm, chỉ nha khoa
Tăm chỉ nha khoa Okamura gói 50 cây
Tăm chỉ nha khoa Okamura gói 50 cây

Gói 50 cây

19.800đ

Tăm chỉ nha khoa Lovely gói 50 cây
Tăm chỉ nha khoa Lovely gói 50 cây

Gói 50 cây

16.200đ

Tăm chỉ nha khoa Lovely hộp tròn 50 cây
Tăm chỉ nha khoa Lovely hộp tròn 50 cây

Hộp 50 cây

20.100đ

Bông ráy tai  Auchan hộp tròn 100 cây
Bông ráy tai Auchan hộp tròn 100 cây

Hộp 100 cây

15.000đ

Tăm bông Niva NL hũ 200 cây
Tăm bông Niva NL hũ 200 cây

Hũ 200 cây

25.300đ