Chuối chát
Chuối chát

1 kg

35.000đ

Củ riềng
Củ riềng

1 kg

37.900đ

Củ nghệ
Củ nghệ

1 kg

29.000đ

Rau ôm/ Rau ngổ
Rau ôm/ Rau ngổ

1 kg

22.500đ

Tắc trái
Tắc trái

1 kg

22.500đ

Chanh không hạt
Chanh không hạt

1 kg

19.900đ

Ngò gai
Ngò gai

1 kg

25.500đ

Ngò rí (rau mùi)
-7%
Ngò rí (rau mùi)

1 kg

55.000đ

Ớt sừng đỏ
Ớt sừng đỏỚt sừng đỏ

1 kg

 

Sả cây
Sả câySả cây

1 kg

 

Ớt sừng Ba Tri
Ớt sừng Ba TriỚt sừng Ba Tri

1 kg

 

Ớt hiểm đỏ
Ớt hiểm đỏỚt hiểm đỏ

1 kg

 

Thì là
Thì làThì là

1 kg