Pate gan Tuyền Ký hộp 170gPate gan Tuyền Ký hộp 170g

1 hộp 170 g

21.800đ

Pate gan heo Henaff hộp 130gPate gan heo Henaff hộp 130g

1 hộp 130 g

43.500đ

Pate gan gà vịt Royal đóng hộp 180gPate gan gà vịt Royal đóng hộp 180g

1 hũ 180 g

118.300đ

Pate gan Hạ Long Canfoco hộp 90gPate gan Hạ Long Canfoco hộp 90g

1 hộp 90 g

14.200đ

Pate Gan Tulip đóng hộp 125gPate Gan Tulip đóng hộp 125g

1 hộp 125 g

34.500đ

Pate gan heo Vissan hộp 170gPate gan heo Vissan hộp 170g

1 hộp 170 g

19.200đ

Pate Gan Le Gourmet 200gPate Gan Le Gourmet 200g

1 gói 200 g

32.500đ

Pate Royal đồng quê dạng nhuyễn hộp 180gPate Royal đồng quê dạng nhuyễn hộp 180g

1 hộp 180 g

118.300đ

Pate gà tây đóng hộp Henaff 140gPate gà tây đóng hộp Henaff 140g

1 hộp 140 g

42.800đ

Đồ hộp DAK pate gan heo hộp 90gĐồ hộp DAK pate gan heo hộp 90g

1 hộp 90 g

35.000đ

Pate gan Vissan 150gPate gan Vissan 150g

1 khay 150 g

17.600đ

Pate thịt heo Vissan đóng hộp 170gPate thịt heo Vissan đóng hộp 170g

1 hộp 170 g

25.300đ

Pate Royal gan lợn vị Cognac lọ 180gPate Royal gan lợn vị Cognac lọ 180g

1 lọ 180 g

118.300đ

Pate gan heo Hạ Long hộp 170gPate gan heo Hạ Long hộp 170g

1 hộp 170 g

21.000đ