Các nhãn hiệu Nông sản khô
Táo Tàu Việt San gói 150g
Táo Tàu Việt San gói 150g

1 gói 150 g

19.000đ

Bột báng Việt San gói 300g
Bột báng Việt San gói 300g

1 gói 300 g

7.500đ

Nấm hương khô Việt San gói 80gr
Nấm hương khô Việt San gói 80gr

1 gói 80 g

40.700đ

Nấm mèo đen sợi Việt San gói 100gr
Nấm mèo đen sợi Việt San gói 100gr

1 gói 100 g

17.500đ

Táo đỏ Việt San gói 150g
Táo đỏ Việt San gói 150g

1 gói 150 g

16.300đ

Củ cải khô Việt San gói 100G
Củ cải khô Việt San gói 100G

1 gói 100 g

12.000đ

Yến mạch Xuân An gói 400g
Yến mạch Xuân An gói 400g

1 gói 400 g

78.000đ

Nấm đông cô Phương Linh gói 50g
Nấm đông cô Phương Linh gói 50g

1 gói 50 g

35.400đ

Nấm tuyết Phương Linh gói 30g
Nấm tuyết Phương Linh gói 30g

1 gói 30 g

31.000đ

Phổ tai Việt San gói 100g
Phổ tai Việt San gói 100g

1 gói 100 g

12.000đ

Nấm mèo nguyên tai Việt San gói 100g
Nấm mèo nguyên tai Việt San gói 100g

1 gói 100 g

17.500đ

Nấm mèo sợi
Nấm mèo sợi

1 kg

230.000đ