Táo Tàu Việt San gói 150gTáo Tàu Việt San gói 150g

1 gói 150 g

18.000đ

Nấm tuyết Phương Linh gói 30gNấm tuyết Phương Linh gói 30g

1 gói 30 g

31.000đ

Nấm mèo sợiNấm mèo sợi

1 kg

230.000đ

Bột báng Việt San gói 300gBột báng Việt San gói 300g

1 gói 300 g

7.500đ

Nấm đông cô Phương Linh gói 50gNấm đông cô Phương Linh gói 50g

1 gói 50 g

35.400đ

Củ cải khô Việt San gói 100GCủ cải khô Việt San gói 100G

1 gói 100 g

11.500đ

Nấm mèo đen sợi Việt San gói 100grNấm mèo đen sợi Việt San gói 100gr

1 gói 100 g

17.500đ

Phổ tai Việt San gói 100gPhổ tai Việt San gói 100g

1 gói 100 g

12.000đ

Nấm mèo nguyên tai Việt San gói 100gNấm mèo nguyên tai Việt San gói 100g

1 gói 100 g

17.500đ

Táo đỏ Việt San gói 150gTáo đỏ Việt San gói 150g

1 gói 150 g

16.300đ

Nấm hương khô Việt San gói 80grNấm hương khô Việt San gói 80gr

1 gói 80 g

40.700đ

Yến mạch Xuân An gói 400gYến mạch Xuân An gói 400g

1 gói 400 g

78.000đ