Hoành Thánh MiNi
Hoành Thánh MiNi

1 bịch 200 g

15.800đ

Hoành thánh Vissan 200g
Hoành thánh Vissan 200g

1 bịch 200 g

19.800đ

Hoành thánh Bamboo Tôm súp 250g
Hoành thánh Bamboo Tôm súp 250g

1 tô 250 g

19.000đ

Hoành thánh Bamboo thịt súp 250g
Hoành thánh Bamboo thịt súp 250g

1 tô 250 g

18.000đ