Gạo thơm bông dừa Tấn Vương túi 5kg
Gạo thơm bông dừa Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

102.000đ

Gạo nàng hương Auchan 5kg
Hàng tuyểnGạo nàng hương Auchan 5kg

1 túi 5 kg

87.500đ

Gạo nàng thơm Auchan 5kg
Hàng tuyển
-10%
Gạo nàng thơm Auchan 5kg

1 túi 5 kg

84.000đ 93.100đ

Gạo thơm jasmine Auchan túi 5kg
Hàng tuyểnGạo thơm jasmine Auchan túi 5kg

1 túi 5 kg

77.000đ

Gạo trắng hạt dài Auchan túi 5kg
Giá tốtGạo trắng hạt dài Auchan túi 5kg

1 túi 5 kg

59.000đ

Gạo thơm ADC hương sữa túi 10kg
-25%
Gạo thơm ADC hương sữa túi 10kg

1 túi 10 kg

161.000đ 215.000đ

Gạo thơm ADC hương sữa túi 5kg
Gạo thơm ADC hương sữa túi 5kg

1 túi 5 kg

112.000đ

Gạo thơm ADC Tứ Qúy gói 5kg
Gạo thơm ADC Tứ Qúy gói 5kg

1 gói 5 kg

108.000đ

Gạo thơm Nàng Quỳnh ITA túi 2kg
Gạo thơm Nàng Quỳnh ITA túi 2kg

1 túi 2 kg

61.000đ

Gạo Thơm Nàng Mai Ita bịch 2kg
Gạo Thơm Nàng Mai Ita bịch 2kg

1 bịch 2 kg

62.000đ

Gạo tám thơm Điện Biên
Gạo tám thơm Điện Biên

1 kg

25.000đ

Gạo tám thơm Hải Hậu
Gạo tám thơm Hải Hậu

1 kg

24.500đ

Gạo nàng Hoa
Gạo nàng Hoa

1 kg

18.000đ

Nếp lá xanh Việt San gói 2kg
Nếp lá xanh Việt San gói 2kg

1 gói 2 kg

47.000đ

Nếp Ngỗng PMT gói 2kg
Nếp Ngỗng PMT gói 2kg

1 gói 2 kg

61.400đ

Gạo lức thơm PMT túi 1kg
Gạo lức thơm PMT túi 1kg

1 túi 1 kg

25.200đ

Gạo mầm Vibigaba Vibigaba hộp 1kg
Gạo mầm Vibigaba Vibigaba hộp 1kg

1 hộp 1 kg

70.000đ

Gạo thơm nàng Yến Ita túi 5kg
Gạo thơm nàng Yến Ita túi 5kg

1 túi 5 kg

158.000đ

Gạo thơm hương lài Tấn Vương gói 5kg
Gạo thơm hương lài Tấn Vương gói 5kg

1 bịch 5 kg

115.000đ

Nếp Bắc PMT gói 2kg
Nếp Bắc PMT gói 2kg

1 gói 2 kg

75.600đ

Gạo Tài Nguyên Chợ Đào
Gạo Tài Nguyên Chợ Đào

1 kg

19.000đ

Nếp Ngỗng PMT gói 1kg
Nếp Ngỗng PMT gói 1kg

1 gói 1 kg

32.400đ

Nếp Bắc Viet San gói 1kg
Nếp Bắc Viet San gói 1kg

1 bịch 1 kg

30.800đ

Gạo lức thơm Phú Minh Tâm bịch 2 kg
Gạo lức thơm Phú Minh Tâm bịch 2 kg

1 bịch 2 kg

51.000đ

Gạo tấm thơm PMT bịch 1kg
Gạo tấm thơm PMT bịch 1kg

1 bịch 1 kg

22.000đ

Gạo nếp ngỗng
Gạo nếp ngỗng

1 kg

19.800đ

Nếp ngỗng Việt San túi 1kg
Nếp ngỗng Việt San túi 1kg

1 túi 1 kg

30.000đ

Gạo thơm Cát Tường Tấn Vương túi 5kg
Gạo thơm Cát Tường Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

135.900đ

Gạo tấm nàng Yến Ita Rice túi 2kg
Gạo tấm nàng Yến Ita Rice túi 2kg

1 túi 2 kg

38.500đ

Gạo thơm nàng đào Ita - Rice túi 5kg
Gạo thơm nàng đào Ita - Rice túi 5kg

1 túi 5 kg

160.000đ

Nếp sáp PTM túi 1kg
Nếp sáp PTM túi 1kg

1 túi 1 kg

28.500đ

Gạo tám xoan
Gạo tám xoan

1 kg

22.000đ

Gạo thơm Joko giống Nhật
Gạo thơm Joko giống Nhật

1 kg

24.000đ

Gạo tấm thơm PMT túi 2kg
Gạo tấm thơm PMT túi 2kg

1 túi 2 kg

42.000đ

Gạo Hạt ngọc trời Thiên long túi 5kg
Gạo Hạt ngọc trời Thiên long túi 5kg

1 túi 5 kg

98.000đ

Gạo trắng hạt dài Tấn Vương túi 5kg
Gạo trắng hạt dài Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

60.000đ

Gạo tấm thơm Việt San túi 1kg
Gạo tấm thơm Việt San túi 1kg

1 túi 1 kg

19.000đ

Nếp tóc thơm PMT túi 1kg
Nếp tóc thơm PMT túi 1kg

1 túi 1 kg

34.500đ

Gạo thơm jasmine Tấn Vương túi 5kg
Gạo thơm jasmine Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

77.500đ

Nếp Bắc PMt túi 1kg
Nếp Bắc PMt túi 1kg

1 túi 1 kg

39.200đ

Gạo mầm Vibigaba nghệ hộp 1kg
Gạo mầm Vibigaba nghệ hộp 1kg

1 hộp 1 kg

78.000đ

Gạo tấm Thái Lan Hom Mali Nasiam túi 2kg
Gạo tấm Thái Lan Hom Mali Nasiam túi 2kg

1 túi 2 kg

58.000đ

Gạo nếp cái hoa vàng
Gạo nếp cái hoa vàng

1 kg

32.000đ

Nếp thái Việt san túi 1kg
Nếp thái Việt san túi 1kg

1 túi 1 kg

26.000đ