Các nhãn hiệu Công cụ, dụng cụ
Thanh keo tròn Texet GS-HOT14PK hộp 14 cây
Thanh keo tròn Texet GS-HOT14PK hộp 14 cây

1 hộp 14 cây

34.000đ

Súng bắn keo Texet HH-138
Súng bắn keo Texet HH-138

1 hộp 1 cái

161.000đ

Khóa dây xe DTV
Khóa dây xe DTV

1 bộ

110.000đ

Bộ cờ lê Auchan 5 món
Bộ cờ lê Auchan 5 món

1 bộ

259.000đ

Bộ 2 tua vít Auchan 5 x 100mm
Bộ 2 tua vít Auchan 5 x 100mm

1 bộ 2 cái

45.000đ

Cờ lê góc Auchan 19mm
Cờ lê góc Auchan 19mm

1 cái

103.000đ

Cờ lê FP 8mm
Cờ lê FP 8mm

1 cái

14.000đ

Dây phơi 0158
Dây phơi 0158

1 cuộn

39.000đ

Cờ lê Auchan 12mm
Cờ lê Auchan 12mm

1 cái

61.000đ

Cờ lê Auchan 13mm
Cờ lê Auchan 13mm

1 cái

58.000đ

Auchan bộ vòi xịt 5 món
Auchan bộ vòi xịt 5 món

1 bộ 5 sản phẩm

223.000đ

Bộ 2 tuốt nơ vít Auchan 3 x 100mm
Bộ 2 tuốt nơ vít Auchan 3 x 100mm

1 bộ 2 cái

40.000đ

Kềm Auchan 200mm
Kềm Auchan 200mm

1 cái

122.000đ

FP- Găng tay cotton gói 5 đôi
FP- Găng tay cotton gói 5 đôi

1 gói 5 đôi

50.000đ

Bộ lục giác 9 món Auchan
Bộ lục giác 9 món Auchan

1 bộ

141.000đ

Kềm Auchan 160mm
Kềm Auchan 160mm

1 cái

79.000đ

Cờ lê Auchan 18mm
Cờ lê Auchan 18mm

1 cái

102.000đ

Dao thủ công Auchan 9mm
Dao thủ công Auchan 9mm

1 cái

28.000đ

Cờ lê Auchan 16mm
Cờ lê Auchan 16mm

1 cái

80.000đ

Cờ lê Auchan 17mm
Cờ lê Auchan 17mm

1 cái

91.000đ

Cờ lê Auchan 14mm
Cờ lê Auchan 14mm

1 cái

70.000đ

Cờ lê Auchan 15mm
Cờ lê Auchan 15mm

1 cái

76.000đ

Cờ lê Auchan 11mm
Cờ lê Auchan 11mm

1 cái

50.000đ

Móc nhựa tròn Auchan 12 đầu
Móc nhựa tròn Auchan 12 đầu

1 cái

32.000đ

Auchan bộ 2 đầu nối ống nước
Auchan bộ 2 đầu nối ống nước

1 bộ 2 cái

33.000đ

Auchan bộ 4 đầu nối
Auchan bộ 4 đầu nối

1 bộ 4 cái

49.000đ

Auchan đầu nối tròn
Auchan đầu nối tròn

1 cái

30.000đ

FP Cây kéo trọng lực 30kg
FP Cây kéo trọng lực 30kg

1 hộp 1 cây

138.000đ

Bộ 6 kim cơ khí Auchan
Bộ 6 kim cơ khí Auchan

1 bộ 6 cái

95.000đ

Bút thử điện Auchan
Bút thử điện Auchan

1 cái

31.000đ

Búa đóng đinh Auchan 16OZ
Búa đóng đinh Auchan 16OZ

1 cái

118.000đ

FB Tua vít 6 x 100 mm vỉ 2 cái
FB Tua vít 6 x 100 mm vỉ 2 cái

1 vỉ 2 cái

33.000đ

FB Tua vít 5 x 75 mm vỉ 2 cái
FB Tua vít 5 x 75 mm vỉ 2 cái

1 vỉ 2 cái

28.000đ

Bàn Tiện Lợi Auchan
Bàn Tiện Lợi Auchan

1 cái

195.000đ

FP Bộ dụng cụ gia đình 6 món
FP Bộ dụng cụ gia đình 6 món

1 bộ 6 cái

211.000đ

FP Bộ dụng cụ gia đình 25 món
FP Bộ dụng cụ gia đình 25 món

1 bộ 25 cái

163.000đ

Dao khắc đa năng 7 món FP
Dao khắc đa năng 7 món FP

1 bộ

28.000đ

Auchan bộ ống nước 10m
Auchan bộ ống nước 10m

1 bộ 10 m

261.000đ

Auchan vòi xịt nước 6 chức năng
Auchan vòi xịt nước 6 chức năng

1 cái

51.000đ

Móc dán tường hình thỏ VP9949 vỉ 4 cái
Móc dán tường hình thỏ VP9949 vỉ 4 cái

1 vỉ 4 cái

14.000đ

FP Ống bơm tay mini
FP Ống bơm tay miniFP Ống bơm tay mini

1 cái