Các nhãn hiệu Chà bông, ruốc
Thịt heo chà bông Gia Định 100g
Thịt heo chà bông Gia Định 100g

1 hộp 100 g

55.000đ

JamBon Đùi Vissan 200g
JamBon Đùi Vissan 200g

1 gói 200 g

41.300đ

Tép Khô Việt Thiện 200g
Tép Khô Việt Thiện 200g

1 gói 200 g

34.800đ

Ruốc Khô 200g
Ruốc Khô 200g

1 gói 200 g

44.000đ

Chà bông thịt heo Hương Việt hũ 65g
Chà bông thịt heo Hương Việt hũ 65g

1 hũ 65 g

31.900đ

Chà bông gà Hương Việt hũ 60g
Chà bông gà Hương Việt hũ 60g

1 hũ 60 g

21.700đ