Chà bông gà Hương Việt hũ 60gChà bông gà Hương Việt hũ 60g

1 hũ 60 g

21.100đ

JamBon Đùi Vissan 200gJamBon Đùi Vissan 200g

1 gói 200 g

41.300đ

JamBon Đùi Vissan 100gJamBon Đùi Vissan 100g

1 khay 100 g

22.500đ

Chà bông thịt heo Hương Việt hũ 65gChà bông thịt heo Hương Việt hũ 65g

1 hũ 65 g

26.500đ

Ruốc Khô 200gRuốc Khô 200g

1 gói 200 g

44.000đ

Thịt heo chà bông Gia Định 100gThịt heo chà bông Gia Định 100g

1 hộp 100 g

55.000đ