Thịt cá sấu còn xương Khatoco 500g
Thịt cá sấu còn xương Khatoco 500g

1 bịch 500 g

47.200đ

Ức vịt San HàỨc vịt San Hà

1 khay

49.400đ

Thịt đà điểu fillet Khatoco 500g
Thịt đà điểu fillet Khatoco 500g

1 bịch 500 g

142.000đ

Lòng vịt San HàLòng vịt San Hà

1 khay

39.750đ