Phi lê Basa tươi (filet)
Phi lê Basa tươi (filet)

1 kg

74.800đ

Cá mập sữa sụn đầu Đại Nam 500g
Cá mập sữa sụn đầu Đại Nam 500g

Gói 500 g

72.000đ

Cá cơm đông lạnh Phú Thạnh 200g
Cá cơm đông lạnh Phú Thạnh 200g

Gói 200 g

19.300đ

Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g
Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g

Bịch 400 g

35.000đ

Cá basa fillet Agifish 250g
Cá basa fillet Agifish 250g

Bịch 250 g

30.700đ

Cá hồi fillet Amigo hộp 200g
Cá hồi fillet Amigo hộp 200g

Hộp 200 g

107.200đ

Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g
Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g

Gói 200 g

117.300đ

Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g
Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g

Khay 200 g

24.600đ

Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g

Gói 500 g

73.500đ

Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g
Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g

Gói 200 g

28.000đ

Phi lê cá lóc không da
Phi lê cá lóc không da

1 kg

145.000đ

Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g
Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g

Gói 500 g

58.600đ

Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g
Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g

Gói 500 g

77.200đ

Cá hú
Cá hú

1 kg

68.800đ

CHI TIẾT
Cá Basa không đầu
Cá Basa không đầu

1 kg

63.000đ

Cá trứng Ichiban gói 200g
Cá trứng Ichiban gói 200g

Gói 200 g

25.500đ

Cá cam
Cá cam

1 kg

89.500đ

CHI TIẾT
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g

Khay 500 g

43.500đ

Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g
Giá tốt
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g

Khay 200 g

19.900đ

Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g
Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g
Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g

Khay 200 g

 

Cá kèo tươi
Cá kèo tươiCá kèo tươi

1 kg

 

Cá lăng sống
Cá lăng sốngCá lăng sống

1 kg