Bột chiên tôm Bích Chi gói 150gBột chiên tôm Bích Chi gói 150g

1 gói 150 g

6.300đ

Bột chiên giòn Aji Quick gói 210g
-10%
Bột chiên giòn Aji Quick gói 210g

1 gói 210 g

25.600đ 28.300đ

Bột chiên xù Ottogi 500gBột chiên xù Ottogi 500g

1 gói 500 g

57.000đ

Bột chiên giòn Tài Ký gói 150gBột chiên giòn Tài Ký gói 150g

1 gói 150 g

8.900đ

Bột chiên Mikko đa dụng 340gBột chiên Mikko đa dụng 340g

1 gói 340 g

16.600đ

Bột chiên xù MiwonBột chiên xù Miwon

1 gói 100 g

9.800đ

Bột chiên xù Miwon gói 200gBột chiên xù Miwon gói 200g

1 gói 200 g

19.900đ

Bột chiên giòn Bích Chi gói 150gBột chiên giòn Bích Chi gói 150g

1 gói 150 g

6.800đ

Bột chiên giòn Miwon gói 100gBột chiên giòn Miwon gói 100g

1 gói 100 g

5.200đ

Bột chiên giòn Miwon gói 500gBột chiên giòn Miwon gói 500g

1 gói 500 g

24.000đ

Bột chiên giòn đa dụng Vedan gói 100gBột chiên giòn đa dụng Vedan gói 100g

1 gói 100 g

8.000đ

Bột chiên gà giòn Ajiquick gói 42gBột chiên gà giòn Ajiquick gói 42g

1 gói 42 g

6.300đ

Bột tẩm khô chiên giòn Aji-Quick gói 84gBột tẩm khô chiên giòn Aji-Quick gói 84g

1 gói 84 g

11.900đ

Bột chiên gà Mikko gói 150gBột chiên gà Mikko gói 150g

1 gói 150 g

14.200đ