Bánh tráng Hương Nam 22cm gói 200gBánh tráng Hương Nam 22cm gói 200g

1 gói 200 g

14.000đ

Bánh đa Hải PhòngBánh đa Hải Phòng

1 kg

69.000đ

Bánh tráng Bích Chi size 22cm gói 200gBánh tráng Bích Chi size 22cm gói 200g

1 gói 200 g

10.800đ

Bánh tráng mỏng Hương Nam 16cm gói 170gBánh tráng mỏng Hương Nam 16cm gói 170g

1 gói 170 g

14.000đ

Bánh tráng chả giò Duy Anh 22cm gói 400gBánh tráng chả giò Duy Anh 22cm gói 400g

1 gói 400 g

17.200đ

Bánh phồng tôm Thuận Giang gói 100gBánh phồng tôm Thuận Giang gói 100g

1 gói 100 g

5.500đ

Bánh phồng tôm sắc màuBánh phồng tôm sắc màu

1 kg

75.000đ

Bánh phồng tôm Poca Partyz 30gBánh phồng tôm Poca Partyz 30g

1 gói 30 g

5.100đ

Bánh tráng Safoco bịch 300gBánh tráng Safoco bịch 300g

1 bịch 300 g

18.900đ

Bánh phồng chay Bích Chi hộp 200gBánh phồng chay Bích Chi hộp 200g

1 hộp 200 g

10.300đ

Bánh Tráng Gạo Phương Linh xấp 20 cái/ 80gBánh Tráng Gạo Phương Linh xấp 20 cái/ 80g

1 gói 20 cái

13.700đ

Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200gBánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g

1 hộp 200 g

10.300đ

Bánh phồng chay Sa Giang mini gói 100gBánh phồng chay Sa Giang mini gói 100g

1 gói 100 g

7.500đ

Bánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 300gBánh tráng Việt Nam Safoco 22cm gói 300g

1 gói 300 g

18.900đ

Bánh phồng mực Sa Giang hộp 200gBánh phồng mực Sa Giang hộp 200g

1 hộp 200 g

16.000đ

Bánh đa khô Viet San gói 300gBánh đa khô Viet San gói 300g

1 gói 300 g

10.500đ

Bánh tráng ớt Hương Nam 22cm gói 340gBánh tráng ớt Hương Nam 22cm gói 340g

1 gói 340 g

21.200đ

Bánh đa cua Hương Nam gói 300gBánh đa cua Hương Nam gói 300g

1 gói 300 g

27.400đ

Bánh phồng cua Sa Giang gói 200gBánh phồng cua Sa Giang gói 200g

1 gói 200 g

16.000đ

Bánh đa mè đen dừa Hương Nam gói 454gBánh đa mè đen dừa Hương Nam gói 454g

1 gói 454 g

37.600đ

Bánh phồng tôm Âu - Á Foods hộp 180gBánh phồng tôm Âu - Á Foods hộp 180g

1 hộp 180 g

20.800đ

Bánh đa tôm mè đen Hương Nam gói 454gBánh đa tôm mè đen Hương Nam gói 454g

1 gói 454 g

38.300đ

Bánh tráng Safoco 16 cm gói 200gBánh tráng Safoco 16 cm gói 200g

1 gói 200 g

12.800đ