Các nhãn hiệu Băng vệ sinh
Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng
Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng

Gói 5 miếng

13.700đ 19.900đ

BVS hàng ngày Laurier Active Fit không cánh 40 miếng
BVS hàng ngày Laurier Active Fit không cánh 40 miếng

Gói 40 miếng

27.700đ 35.000đ

Băng vệ sinh Laurier Active Fit không hương gói 40 miếng
Băng vệ sinh Laurier Active Fit không hương gói 40 miếng

Gói 40 miếng

27.700đ 35.000đ

Băng vệ sinh Laurier Daily hương trái cây 40 miếng
Băng vệ sinh Laurier Daily hương trái cây 40 miếng

Gói 40 miếng

27.700đ 35.000đ

Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng
Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng

Gói 10 miếng

25.800đ23.200đ

Băng vệ sinh Diana mama gói 12 miếng
Băng vệ sinh Diana mama gói 12 miếng

Gói 12 miếng

29.700đ

Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng
Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng

Gói 8 miếng

19.500đ

Diana Sofy Soft Tampon hộp 9 cái
Diana Sofy Soft Tampon hộp 9 cái

Hộp 9 cái

54.000đ

Băng vệ sinh Diana Daily kháng khuẩn 40 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily kháng khuẩn 40 miếng

Gói 40 miếng

26.500đ

Băng vệ sinh ngày Auchan Maxi gói 20 miếng
Băng vệ sinh ngày Auchan Maxi gói 20 miếng

Gói 20 miếng

19.000đ