Các nhãn hiệu Thịt gà
Má đùi gà công nghiệp Uni
-18%
Má đùi gà công nghiệp Uni

1 khay

18.400đ

Gà ta thảo mộc SH
-12%
Gà ta thảo mộc SH

1 khay

179.200đ

Đùi vịt San Hà
Đùi vịt San Hà

1 khay

57.480đ

Má đùi gà CN San Hà
Má đùi gà CN San Hà

1 khay

29.260đ

Ức gà CN San Hà
Ức gà CN San Hà

1 khay

19.350đ

Đùi tỏi gà San Hà
Đùi tỏi gà San Hà

1 khay

33.900đ

Xương gà San Hà
Xương gà San Hà

1 khay

9.000đ

Đùi góc tư gà CN Uni
Đùi góc tư gà CN Uni

1 khay

34.800đ

Chân gà uni
Chân gà uni

1 khay

21.720đ

Ức gà CN UNI
Ức gà CN UNI

1 khay

24.900đ

Đùi gà góc tư San Hà
Đùi gà góc tư San Hà

1 khay

28.350đ

Gà công nghiệp 1/2 con SH
Gà công nghiệp 1/2 con SH

1 kg

54.500đ

Fillet gà không da SH
Fillet gà không da SH

1 kg

63.500đ

Xương ức gà uni
Xương ức gà uni

1 kg

18.500đ

Cánh gà San Hà
Cánh gà San Hà

1 khay

38.450đ

Gà Toriten 99 poultry gói 300g
Gà Toriten 99 poultry gói 300g

1 gói 300 g

46.000đ

Gà Karaage 99 Poultry gói 300g
Gà Karaage 99 Poultry gói 300g

1 gói 300 g

46.000đ

Chân gà rút xương
Chân gà rút xươngChân gà rút xương

1 khay

 

Cánh tỏi gà CN Uni
Cánh tỏi gà CN UniCánh tỏi gà CN Uni

1 khay

 

Cánh gà Unitek
Cánh gà UnitekCánh gà Unitek

1 khay