Các nhãn hiệu Thịt gà
Gà ác AF
Gà ác AF

1 kg

35.500đ

Má đùi gà công nghiệp CP (HN)
Má đùi gà công nghiệp CP (HN)

1 kg

61.800đ

Đùi gà góc tư CP (HN)
Đùi gà góc tư CP (HN)

1 khay

38.000đ

Cánh gà công nghiệp CP (HN)
Cánh gà công nghiệp CP (HN)

1 khay

42.500đ

Fillet ức gà CP
Fillet ức gà CP

1 kg

76.600đ

Xương gà nguyên con CP
Xương gà nguyên con CP

1 kg

22.900đ

Trứng gà Omega 3 Dabaco hộp 10 quả
Trứng gà Omega 3 Dabaco hộp 10 quả

1 hộp 10 quả

46.900đ

Gà Toriten 99 poultry gói 300g
Gà Toriten 99 poultry gói 300g

1 gói 300 g

46.000đ

Gà Karaage 99 Poultry gói 300g
Gà Karaage 99 Poultry gói 300g

1 gói 300 g

46.000đ