Ớt sừng đỏ
Ớt sừng đỏ

1 kg

44.000đ

Ớt hiểm đỏ
Ớt hiểm đỏ

1 kg

37.800đ

Sả cây
Sả cây

1 kg

20.000đ

Củ riềng
Củ riềng

1 kg

25.000đ

Rau ôm/ Rau ngổ
Rau ôm/ Rau ngổ

1 kg

31.000đ

Củ nghệ
Củ nghệ

1 kg

31.500đ

Thì là
Thì là

1 kg

49.200đ

Chanh không hạt
Chanh không hạt

1 kg

38.000đ

Tắc trái
Tắc trái

1 kg

18.400đ

Chuối chát
Chuối chát

1 kg

9.900đ

Ngò rí (rau mùi)
Ngò rí (rau mùi)

1 kg

63.000đ

Ngò gai
Ngò gaiNgò gai

1 kg

 

Ớt sừng Ba Tri
Ớt sừng Ba TriỚt sừng Ba Tri

1 kg