Cá trứng Ichiban gói 200g
-27%
Cá trứng Ichiban gói 200g

1 gói 200 g

18.500đ 25.500đ

Cá Basa không đầu
Cá Basa không đầu

1 Con

73.800đ

Cá Saba tẩm sa tế Ichiban gói 500-650g
-11%
Cá Saba tẩm sa tế Ichiban gói 500-650g

1 gói

56.700đ 63.400đ

Đầu cá hồi Nauy Hải Hòa gói 400 - 450g
Đầu cá hồi Nauy Hải Hòa gói 400 - 450g

1 gói 400 g

27.800đ

Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng gói 300g
Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng gói 300g

1 gói 300 g

40.000đ

Cá hồi cắt lát Amigo gói 200g
Cá hồi cắt lát Amigo gói 200g

1 gói 200 g

92.500đ

Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g
Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g

1 bịch 400 g

35.000đ

Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g
Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g

1 gói 200 g

117.000đ

Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g
Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g

1 khay 200 g

61.900đ

Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g
Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g

1 khay 200 g

24.600đ

Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g

1 gói 500 g

73.500đ

Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g
Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g

1 gói 200 g

28.000đ

Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g
Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g

1 gói 500 g

63.800đ

Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g
Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g

1 gói 500 g

77.200đ

Cá cam
Cá cam

1 kg

89.500đ

CHI TIẾT
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g

1 khay 500 g

43.500đ

Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g
Giá tốt
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g

1 khay 200 g

19.900đ

Cá lăng sống
-14%
Cá lăng sống

1 kg

99.900đ

Cá hồi fillet Amigo hộp 200g
Cá hồi fillet Amigo hộp 200g
Cá hồi fillet Amigo hộp 200g

1 hộp 200 g

 

Phi lê Basa tươi (filet)
Phi lê Basa tươi (filet)Phi lê Basa tươi (filet)

1 khay

 

Cá kèo tươi
Cá kèo tươi
-6%
Cá kèo tươi

1 kg