Xúc xích xông khói Vietsin 250g
Xúc xích xông khói Vietsin 250g

1 gói 250 g

56.500đ

Xúc xích Seoul Vietsin gói 250g
Xúc xích Seoul Vietsin gói 250g

1 gói 250 g

38.900đ

Xúc xích tiệt trùng bắp Five Star 150g
Xúc xích tiệt trùng bắp Five Star 150g

1 gói 150 g

15.200đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Gold gói 240g
Xúc xích tiệt trùng Five Star Gold gói 240g

1 gói 240 g

22.200đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Gold 120g
Xúc xích tiệt trùng Five Star Gold 120g

1 gói 120 g

13.200đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Red gói 240g
Xúc xích tiệt trùng Five Star Red gói 240g

1 gói 240 g

22.200đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Red 120g
Xúc xích tiệt trùng Five Star Red 120g

1 gói 120 g

13.200đ

Xúc xích Lucky Vissan 500g
Xúc xích Lucky Vissan 500g

1 bịch 500 g

58.000đ

Xúc xích Happy Vissan gói 500g
Xúc xích Happy Vissan gói 500g

1 gói 500 g

46.000đ

Xúc xích trộn đều sốt chanh dây Vissan hộp 55g
-17%
Xúc xích trộn đều sốt chanh dây Vissan hộp 55g

1 hộp 55 g

7.500đ 9.000đ

Xúc xích Roma Đức Việt 200g
Xúc xích Roma Đức Việt 200g

1 bịch 200 g

25.000đ

Xúc xích Mỹ Đức Việt 200g
Xúc xích Mỹ Đức Việt 200g

1 bịch 200 g

31.800đ

Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia 500g
Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia 500g

1 bịch 500 g

107.200đ

Xúc xích Vealz Superchef CP 500g
Xúc xích Vealz Superchef CP 500g

1 bịch 500 g

59.200đ

Lạp xưởng tươi Chenlin tỏi 300g
Lạp xưởng tươi Chenlin tỏi 300g

1 túi 300 g

104.000đ

Xúc xích cocktail Vissan 500g
Xúc xích cocktail Vissan 500g

1 bịch 500 g

71.500đ

Xúc xích phô mai CP 200g
Xúc xích phô mai CP 200g

1 bịch 200 g

42.300đ

Xúc xích phô mai Vissan 500g
Xúc xích phô mai Vissan 500g

1 gói 500 g

88.000đ

Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia 200g
Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia 200g

1 gói 200 g

43.700đ

Xúc xích Đức Vissan 500g
Xúc xích Đức Vissan 500g

1 gói 500 g

84.000đ

Xúc xích Salchichón Chorizo 100g
Xúc xích Salchichón Chorizo 100g

1 bịch 100 g

84.900đ

Xúc xích Vissan lắc kêu vị phô mai ly 49g
-4%
Xúc xích Vissan lắc kêu vị phô mai ly 49g

1 ly 49 g

7.500đ 7.800đ

Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet 500g
Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet 500g

1 gói 500 g

57.600đ

Xúc xích hồ lô CP 250g
Xúc xích hồ lô CP 250g

1 gói 250 g

49.500đ

Xúc xích Salami 80g
Xúc xích Salami 80g

1 bịch 80 g

22.200đ

Xúc xích tiệt trùng bò Vissan 18g x 5 cây
Xúc xích tiệt trùng bò Vissan 18g x 5 cây

1 bịch 5 cây

10.500đ

Xúc Xích CP Vườn Bia 200g
Xúc Xích CP Vườn Bia 200g

1 bịch 200 g

39.900đ

Xúc xích Frankfurter CP gói 200g
Xúc xích Frankfurter CP gói 200g

1 gói 200 g

28.700đ

Xúc xích CP Vealz gói 250g
Xúc xích CP Vealz gói 250g

1 gói 250 g

39.200đ

Xúc xích tỏi Vissan 200g
Xúc xích tỏi Vissan 200g

1 bịch 200 g

33.500đ

Xúc xích Franfort heo Vissan 100g
Xúc xích Franfort heo Vissan 100g

1 bịch 100 g

16.800đ

Xúc xích Vườn Bia Đức Việt 500g
Xúc xích Vườn Bia Đức Việt 500g

1 bịch 500 g

98.500đ

Xúc xích xá xíu Vissan 200g
Xúc xích xá xíu Vissan 200g

1 bịch 200 g

24.600đ

Xúc xích cocktail Le Gourmet 200g
Xúc xích cocktail Le Gourmet 200g

1 bịch 200 g

42.200đ

Xúc xích viên hong khói Đức Việt 200g
Xúc xích viên hong khói Đức Việt 200g

1 bịch 200 g

41.800đ

Xúc xích tiệt trùng heo Vissan 70g x 4 cây
Xúc xích tiệt trùng heo Vissan 70g x 4 cây

1 bịch 280 g

30.000đ

Xúc xích Le Gourmet Đức 500g
Xúc xích Le Gourmet Đức 500g

1 bịch 500 g

102.000đ

Xúc xích tỏi xông khói Le Gourmet gói 200g
Xúc xích tỏi xông khói Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

39.400đ

Xúc xích Đức Vissan gói 200g
Xúc xích Đức Vissan gói 200g

1 gói 200 g

33.400đ

Xúc xích tỏi Trường Vinh gói 200g
Xúc xích tỏi Trường Vinh gói 200g

1 gói 200 g

41.700đ

Xúc xích phô mai Vissan gói 200g
Xúc xích phô mai Vissan gói 200g

1 gói 200 g

35.600đ

Xúc xích Thụy Sĩ Trường Vinh 200g
Xúc xích Thụy Sĩ Trường Vinh 200g

1 bịch 200 g

43.000đ

Xúc xích Mortadelle Vissan 200g
Xúc xích Mortadelle Vissan 200g

1 gói 200 g

30.200đ

Xúc xích heo Tupy Cầu Tre gói 5 cây x 20g
Xúc xích heo Tupy Cầu Tre gói 5 cây x 20g

1 gói 5 cây

10.900đ

Xúc xích cocktail Vissan gói 200g
Xúc xích cocktail Vissan gói 200g

1 gói 200 g

28.600đ

Xúc xích Roma Đức Việt 500g
Xúc xích Roma Đức Việt 500gXúc xích Roma Đức Việt 500g

1 bịch 500 g