Xúc xích xông khói Vietsin gói 250g
-30%
Xúc xích xông khói Vietsin gói 250g

1 gói 250 g

39.800đ 56.500đ

Xúc xích Mỹ Đức Việt bịch 200g
-18%
Xúc xích Mỹ Đức Việt bịch 200g

1 bịch 200 g

26.100đ 31.800đ

Xúc xích Roma Đức Việt bịch 500g
-18%
Xúc xích Roma Đức Việt bịch 500g

1 bịch 500 g

48.300đ 58.800đ

Xúc xích heo Tupy Cầu Tre gói 5 cây x 20g
-6%
Xúc xích heo Tupy Cầu Tre gói 5 cây x 20g

1 gói 5 cây

10.300đ 10.900đ

Xúc xích tiệt trùng Tupy heo Cầu Tre gói 175g
-6%
Xúc xích tiệt trùng Tupy heo Cầu Tre gói 175g

1 gói 175 g

17.000đ 18.000đ

Xúc xích bò Tupy Cầu Tre gói 175g (35g x 5 cây)
-6%
Xúc xích bò Tupy Cầu Tre gói 175g (35g x 5 cây)

1 gói 175 g

17.000đ 18.000đ

Xúc xích tỏi Vissan 200g
Xúc xích tỏi Vissan 200g

1 bịch 200 g

33.500đ

Xúc xích tỏi xông khói Le Gourmet gói 200g
Xúc xích tỏi xông khói Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

39.400đ

Xúc xích cocktail Vissan gói 200g
Xúc xích cocktail Vissan gói 200g

1 gói 200 g

29.400đ

Xúc xích Mortadelle Vissan 200g
Xúc xích Mortadelle Vissan 200g

1 gói 200 g

30.200đ

Xúc xích xông khói Shinshu cocktail gói 200g
Xúc xích xông khói Shinshu cocktail gói 200g

1 gói 200 g

38.100đ

Xúc xích tiệt trùng bò Vissan 18g x 5 cây
Xúc xích tiệt trùng bò Vissan 18g x 5 cây

1 bịch 5 cây

10.500đ

Xúc xích Đức Vissan gói 200g
Xúc xích Đức Vissan gói 200g

1 gói 200 g

33.400đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Gold 120g
Xúc xích tiệt trùng Five Star Gold 120g

1 gói 120 g

13.200đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Red 120g
Xúc xích tiệt trùng Five Star Red 120g

1 gói 120 g

13.200đ

Xúc xích phô mai Vissan gói 200g
Xúc xích phô mai Vissan gói 200g

1 gói 200 g

37.000đ

Xúc xích CP Vealz gói 250g
Xúc xích CP Vealz gói 250g

1 gói 250 g

43.900đ

Xúc xích Happy Vissan gói 500g
Xúc xích Happy Vissan gói 500g

1 gói 500 g

46.000đ

Xúc xích Seoul Vietsin gói 250g
Xúc xích Seoul Vietsin gói 250g

1 gói 250 g

38.900đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Red gói 240g
Xúc xích tiệt trùng Five Star Red gói 240g

1 gói 240 g

22.200đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Gold gói 240g
Xúc xích tiệt trùng Five Star Gold gói 240g

1 gói 240 g

22.200đ

Xúc xích Le Gourmet Deli gói 200g
Xúc xích Le Gourmet Deli gói 200g

1 gói 200 g

33.300đ

Xúc xích Lucky Vissan gói 500g
Xúc xích Lucky Vissan gói 500g

1 bịch 500 g

58.000đ

Xúc xích Vissan trộn xốt Mayonnaise ly 55g
Xúc xích Vissan trộn xốt Mayonnaise ly 55g

1 hộp 55 g

9.000đ

Xúc xích Roma Đức Việt gói 200g
Xúc xích Roma Đức Việt gói 200g

1 bịch 200 g

25.500đ

Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia gói 500g
Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia gói 500g

1 bịch 500 g

107.200đ

Xúc xích CP Vealz Superchef bịch 500g
Xúc xích CP Vealz Superchef bịch 500g

1 bịch 500 g

59.200đ

Xúc xích phô mai CP bịch 200g
Xúc xích phô mai CP bịch 200g

1 bịch 200 g

42.300đ

Xúc xích phô mai Vissan bịch 500g
Xúc xích phô mai Vissan bịch 500g

1 bịch 500 g

88.000đ

Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia bịch 200g
Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia bịch 200g

1 bịch 200 g

43.700đ

Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet bịch 500g
Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet bịch 500g

1 gói 500 g

57.600đ

Xúc xích hồ lô CP bịch 250g
Xúc xích hồ lô CP bịch 250g

1 gói 250 g

49.500đ

Xúc xích Salami bịch 80g
Xúc xích Salami bịch 80g

1 bịch 80 g

22.200đ

Xúc Xích CP Vườn Bia gói 200g
Xúc Xích CP Vườn Bia gói 200g

1 bịch 200 g

39.900đ

Xúc xích CP Frankfurter gói 200g
Xúc xích CP Frankfurter gói 200g

1 gói 200 g

28.700đ

Xúc xích heo Vissan Franfort bịch 100g
Xúc xích heo Vissan Franfort bịch 100g

1 bịch 100 g

16.800đ

Xúc xích Vườn Bia Đức Việt bịch 500g
Xúc xích Vườn Bia Đức Việt bịch 500g

1 bịch 500 g

100.200đ

Xúc xích xá xíu Vissan bịch 200g
Xúc xích xá xíu Vissan bịch 200g

1 bịch 200 g

24.600đ

Xúc xích cocktail Le Gourmet bịch 200g
Xúc xích cocktail Le Gourmet bịch 200g

1 bịch 200 g

42.200đ

Xúc xích Le Gourmet Đức bịch 500g
Xúc xích Le Gourmet Đức bịch 500g

1 bịch 500 g

102.000đ

Xúc xích Salchichón Chorizo bịch 100g
Xúc xích Salchichón Chorizo bịch 100g

1 bịch 100 g

84.900đ

Xúc xích Đức Le Gourmet gói 200g
Xúc xích Đức Le Gourmet gói 200g

1 gói

42.200đ