Xúc xích phô mai Vissan 500g
-8%
Xúc xích phô mai Vissan 500g

1 gói 500 g

70.700đ 76.800đ

Xúc xích xông khói Shinshu cocktail gói 200gXúc xích xông khói Shinshu cocktail gói 200g

1 gói 200 g

38.100đ

Xúc xích Thụy Sĩ Trường Vinh 200gXúc xích Thụy Sĩ Trường Vinh 200g

1 bịch 200 g

43.000đ

Xúc xích cocktail Vissan gói 200gXúc xích cocktail Vissan gói 200g

1 gói 200 g

28.600đ

Xúc xích tiệt trùng bắp Five Star 150gXúc xích tiệt trùng bắp Five Star 150g

1 gói 150 g

15.200đ

Xúc xích tiệt trùng heo Vissan 40g x 4 cây
-7%
Xúc xích tiệt trùng heo Vissan 40g x 4 cây

1 gói 4 cây

16.300đ 17.500đ

Xúc xích Vườn Bia Đức Việt 500gXúc xích Vườn Bia Đức Việt 500g

1 bịch 500 g

98.500đ

Xúc xích tỏi Trường Vinh gói 200gXúc xích tỏi Trường Vinh gói 200g

1 gói 200 g

41.700đ

Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet 500gXúc xích Việt Mỹ Le Gourmet 500g

1 gói 500 g

57.600đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Gold 120gXúc xích tiệt trùng Five Star Gold 120g

1 gói 120 g

13.200đ

Xúc xích phô mai CP 200gXúc xích phô mai CP 200g

1 bịch 200 g

41.000đ

Xúc xích Vealz Superchef CP 500gXúc xích Vealz Superchef CP 500g

1 bịch 500 g

58.600đ

Xúc xích Roma Đức Việt 200gXúc xích Roma Đức Việt 200g

1 bịch 200 g

25.000đ

Xúc xích CP Vealz gói 250g
-10%
Xúc xích CP Vealz gói 250g

1 gói 250 g

33.800đ 37.500đ

Xúc xích cocktail Le Gourmet 200gXúc xích cocktail Le Gourmet 200g

1 bịch 200 g

38.200đ

Xúc xích tiệt trùng bò Vissan gói 40g x 4 cây
-7%
Xúc xích tiệt trùng bò Vissan gói 40g x 4 cây

1 gói 160 g

16.300đ 17.500đ

Xúc xích Frankfurter CP gói 200gXúc xích Frankfurter CP gói 200g

1 gói 200 g

28.700đ

Xúc xích tỏi xông khói Le Gourmet gói 200gXúc xích tỏi xông khói Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

39.400đ

Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia 500gXúc xích Le Gourmet Vườn Bia 500g

1 bịch 500 g

107.200đ

Xúc xích phô mai Vissan gói 200g
-16%
Xúc xích phô mai Vissan gói 200g

1 gói 200 g

30.000đ 35.600đ

Xúc xích Franfort heo Vissan 100gXúc xích Franfort heo Vissan 100g

1 bịch 100 g

16.800đ

Xúc xích hồ lô CP 250gXúc xích hồ lô CP 250g

1 gói 250 g

47.700đ

Xúc Xích CP Vườn Bia 200g
-11%
Xúc Xích CP Vườn Bia 200g

1 bịch 200 g

35.600đ 39.900đ

Xúc xích cocktail Vissan 500gXúc xích cocktail Vissan 500g

1 bịch 500 g

62.800đ

Xúc xích Lucky Vissan 500gXúc xích Lucky Vissan 500g

1 bịch 500 g

57.000đ

Xúc xích tỏi Vissan 200gXúc xích tỏi Vissan 200g

1 bịch 200 g

33.500đ

Xúc xích tiệt trùng Five Star Red 120gXúc xích tiệt trùng Five Star Red 120g

1 gói 120 g

13.200đ

Xúc xích Đức Vissan 500gXúc xích Đức Vissan 500g

1 gói 500 g

84.000đ

Xúc xích xá xíu Vissan 200gXúc xích xá xíu Vissan 200g

1 bịch 200 g

24.600đ

Xúc xích Salchichón Chorizo 100gXúc xích Salchichón Chorizo 100g

1 bịch 100 g

84.900đ

Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia 200gXúc xích Le Gourmet Vườn Bia 200g

1 gói 200 g

42.800đ

Xúc xích tiệt trùng heo Vissan 70g x 4 câyXúc xích tiệt trùng heo Vissan 70g x 4 cây

1 bịch 280 g

29.500đ

Xúc xích heo Tupy Cầu Tre gói 5 cây x 20gXúc xích heo Tupy Cầu Tre gói 5 cây x 20g

1 gói 5 cây

10.900đ

Xúc xích Mỹ Đức Việt 200gXúc xích Mỹ Đức Việt 200g

1 bịch 200 g

31.800đ

Xúc xích Mortadelle Vissan 200gXúc xích Mortadelle Vissan 200g

1 gói 200 g

30.200đ

Xúc xích Đức Vissan gói 200gXúc xích Đức Vissan gói 200g

1 gói 200 g

33.400đ

Xúc xích Le Gourmet Đức 500gXúc xích Le Gourmet Đức 500g

1 bịch 500 g

102.000đ

Lạp xưởng tươi Chenlin tỏi 300g
Lạp xưởng tươi Chenlin tỏi 300g

1 túi 300 g

104.000đ

Xúc xích Salami 80gXúc xích Salami 80g

1 bịch 80 g

22.200đ

Xúc xích viên hong khói Đức Việt 200gXúc xích viên hong khói Đức Việt 200g

1 bịch 200 g

41.800đ