Xúc xích cocktail Vissan 500gXúc xích cocktail Vissan 500g

1 bịch 500 g

62.800đ

Xúc xích Le Gourmet Đức 500gXúc xích Le Gourmet Đức 500g

1 bịch 500 g

102.000đ

Xúc xích Mỹ Đức Việt 200gXúc xích Mỹ Đức Việt 200g

1 bịch 200 g

31.800đ

Xúc xích Franfort heo Vissan 100gXúc xích Franfort heo Vissan 100g

1 bịch 100 g

16.800đ

Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet 500gXúc xích Việt Mỹ Le Gourmet 500g

1 gói 500 g

57.600đ

Xúc xích bò Tupy Cầu Tre gói 175g (35g x 5 cây)
-8%
Xúc xích bò Tupy Cầu Tre gói 175g (35g x 5 cây)

1 gói 175 g

16.500đ 17.900đ

Xúc xích phô mai Vissan 500gXúc xích phô mai Vissan 500g

1 gói 500 g

76.800đ

Xúc xích Frankfurter CP gói 200gXúc xích Frankfurter CP gói 200g

1 gói 200 g

28.700đ

Xúc xích tiệt trùng heo Vissan 70g x 4 câyXúc xích tiệt trùng heo Vissan 70g x 4 cây

1 bịch 280 g

29.500đ

Xúc xích Vealz Superchef CP 500gXúc xích Vealz Superchef CP 500g

1 bịch 500 g

58.600đ

Xúc xích hồ lô CP 250gXúc xích hồ lô CP 250g

1 gói 250 g

47.700đ

Xúc xích xá xíu Vissan 200gXúc xích xá xíu Vissan 200g

1 bịch 200 g

24.600đ

Xúc xích Salami 80gXúc xích Salami 80g

1 bịch 80 g

22.200đ

Xúc xích Vườn Bia Đức Việt 500gXúc xích Vườn Bia Đức Việt 500g

1 bịch 500 g

98.500đ

Xúc xích viên hong khói Đức Việt 200gXúc xích viên hong khói Đức Việt 200g

1 bịch 200 g

41.800đ

Xúc xích Mortadelle Vissan 200gXúc xích Mortadelle Vissan 200g

1 gói 200 g

30.200đ

Xúc xích cocktail Le Gourmet 200gXúc xích cocktail Le Gourmet 200g

1 bịch 200 g

38.200đ

Xúc xích Đức Vissan gói 200gXúc xích Đức Vissan gói 200g

1 gói 200 g

33.400đ

Xúc Xích CP Vườn Bia 200gXúc Xích CP Vườn Bia 200g

1 bịch 200 g

39.900đ

Xúc xích xông khói Shinshu cocktail gói 200gXúc xích xông khói Shinshu cocktail gói 200g

1 gói 200 g

38.100đ

Xúc xích Roma Đức Việt 500gXúc xích Roma Đức Việt 500g

1 bịch 500 g

58.000đ

Xúc xích phô mai CP 200gXúc xích phô mai CP 200g

1 bịch 200 g

41.000đ

Xúc xích heo Tupy Cầu Tre gói 5 cây x 20gXúc xích heo Tupy Cầu Tre gói 5 cây x 20g

1 gói 5 cây

10.900đ

Xúc xích tỏi xông khói Le Gourmet gói 200gXúc xích tỏi xông khói Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

39.400đ

Xúc xích tiệt trùng Tupy heo Cầu Tre gói 175g
-8%
Xúc xích tiệt trùng Tupy heo Cầu Tre gói 175g

1 gói 175 g

16.500đ 17.900đ

Xúc xích Đức Vissan 500gXúc xích Đức Vissan 500g

1 gói 500 g

84.000đ

Xúc xích Salchichón Chorizo 100gXúc xích Salchichón Chorizo 100g

1 bịch 100 g

84.900đ

Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia 200gXúc xích Le Gourmet Vườn Bia 200g

1 gói 200 g

42.800đ

Xúc xích Thụy Sĩ Trường Vinh 200gXúc xích Thụy Sĩ Trường Vinh 200g

1 bịch 200 g

43.000đ

Xúc xích cocktail Vissan gói 200gXúc xích cocktail Vissan gói 200g

1 gói 200 g

25.400đ

Xúc xích tỏi Vissan 200gXúc xích tỏi Vissan 200g

1 bịch 200 g

33.500đ

Xúc xích Le Gourmet Vườn Bia 500gXúc xích Le Gourmet Vườn Bia 500g

1 bịch 500 g

107.200đ

Xúc xích Roma Đức Việt 200gXúc xích Roma Đức Việt 200g

1 bịch 200 g

25.000đ