Các nhãn hiệu Váng sữa
Váng sữa Hoff hạt dẻ 4 hũ x 55g
Váng sữa Hoff hạt dẻ 4 hũ x 55g

1 lốc 4 hũ

54.500đ

Váng sữa Hoff vani 4 hũ x 55g
Váng sữa Hoff vani 4 hũ x 55g

1 lốc 4 hũ

54.500đ

Váng sữa Jinzomax Vani vỉ 4 hộp
Váng sữa Jinzomax Vani vỉ 4 hộp

1 vỉ 4 hộp

39.600đ

Váng sữa Hoff táo xanh và mơ tây 4 hũ x 55g
Váng sữa Hoff táo xanh và mơ tây 4 hũ x 55g

1 lốc 4 hũ

43.500đ

Váng sữa Mixxo Gold vani 4 hũ
Váng sữa Mixxo Gold vani 4 hũ

1 lốc 4 hũ

56.000đ

Váng sữa uống Monte sô cô la 95ml x 4 chai
-24%
Váng sữa uống Monte sô cô la 95ml x 4 chai

1 lốc 4 chai

49.000đ 64.400đ

Váng sữa dinh dưỡng Gotz lốc 4 hũ x 50g
Váng sữa dinh dưỡng Gotz lốc 4 hũ x 50g

1 lốc 4 hũ

35.200đ

Váng sữa Mixxi hương vani 62 lốc 4 hũ x 5g
Váng sữa Mixxi hương vani 62 lốc 4 hũ x 5g

1 lốc 4 hũ

40.300đ

Váng sữa uống Zott Monte Drink hương vani lốc 4 chai x 95ml
-24%
Váng sữa uống Zott Monte Drink hương vani lốc 4 chai x 95ml

1 lốc 4 chai

49.000đ 64.400đ