Các nhãn hiệu Văn phòng phẩm khác
Hộp 12 kẹp bướm hoa văn 25mm
Hộp 12 kẹp bướm hoa văn 25mm

1 hộp 12 cái

35.000đ

Hộp 12 kẹp bướm Ekolia 51mm
Hộp 12 kẹp bướm Ekolia 51mm

1 hộp 12 cái

55.000đ

Hộp 24 cái kẹp bướm Ekolia 25mm
Hộp 24 cái kẹp bướm Ekolia 25mm

1 hộp 24 cái

28.000đ

Hộp 48 cái kẹp bướm Ekiloa 15mm
Hộp 48 cái kẹp bướm Ekiloa 15mm

1 hộp 48 cái

31.000đ

Ekolia Băng keo màu 15mm x 5m
Ekolia Băng keo màu 15mm x 5m

1 cuộn

22.000đ

Băng keo kéo Ekolia 5mm x 5m
Băng keo kéo Ekolia 5mm x 5m

1 cuộn

22.000đ

Khay đựng hồ sơ Actuel
Khay đựng hồ sơ Actuel

1 cái

83.000đ

FP Bìa lưu hồ sơ 60 tờ - Xanh
FP Bìa lưu hồ sơ 60 tờ - Xanh

1 cái 60 tờ

54.000đ

FP Bìa lưu hồ sơ 60 tờ - Đen
FP Bìa lưu hồ sơ 60 tờ - Đen

1 cái 60 tờ

54.000đ

FP Bìa lưu hồ sơ 30 tờ - Đen
FP Bìa lưu hồ sơ 30 tờ - Đen

1 cái 30 tờ

32.000đ

FP Hộp lưu hồ sơ 35 mm - Đen
FP Hộp lưu hồ sơ 35 mm - Đen

1 cái

27.000đ

FP Hộp lưu hồ sơ 55 mm - Đen
FP Hộp lưu hồ sơ 55 mm - Đen

1 cái

33.000đ

FP Hộp lưu hồ sơ 55mm màu xanh
FP Hộp lưu hồ sơ 55mm màu xanh

1 cái

33.000đ

FP Bìa hồ sơ 2 kẹp 360
FP Bìa hồ sơ 2 kẹp 360

1 cái

20.000đ

FP Bìa hồ sơ 2 kẹp 407
FP Bìa hồ sơ 2 kẹp 407

1 cái

20.000đ

FP Bìa hồ sơ cột dây xấp 10 cái
FP Bìa hồ sơ cột dây xấp 10 cái

1 lốc 10 cái

34.000đ

AUC Bộ 4 xấp dán ghi chú 50 x 40 mm - 50 tờ
AUC Bộ 4 xấp dán ghi chú 50 x 40 mm - 50 tờ

1 gói 50 tờ

22.000đ

AUC Dụng cụ cắt băng keo 25 m
AUC Dụng cụ cắt băng keo 25 m

1 cuộn 25 m

25.000đ

FP Xấp dán ghi chú - 100 tờ
FP Xấp dán ghi chú - 100 tờ

1 gói 100 tờ

6.000đ

Kéo an toàn 12cm Auchan
Kéo an toàn 12cm Auchan

1 cái

26.000đ

AUC Nhổ ghim
AUC Nhổ ghim

1 cái

18.000đ

AUC Bấm kim mini và 400 kim bấm
AUC Bấm kim mini và 400 kim bấm

1 bộ

39.000đ

Giấy dán ghi chú xấp 100 tờ
Giấy dán ghi chú xấp 100 tờ

1 xấp

7.000đ

FP Băng keo kèm dụng cụ cắt 1.8mm x 25 mét
-17%
FP Băng keo kèm dụng cụ cắt 1.8mm x 25 mét

1 bộ

7.500đ 9.000đ

FP Bút lông dầu màu đỏ
FP Bút lông dầu màu đỏ

1 bịch 1 cây

7.000đ

FP Bút lông dầu màu đen
FP Bút lông dầu màu đen

1 bịch 1 cây

7.000đ

FP Bút viết bảng màu xanh lá
FP Bút viết bảng màu xanh lá

1 cây

7.000đ

FP Bút viết bảng màu đỏ
FP Bút viết bảng màu đỏ

1 cây

7.000đ

FP Bút bi 0,7mm hộp 24 cây
FP Bút bi 0,7mm hộp 24 cây

1 hộp 24 cây

55.000đ

Ekolia Kẹp và kim bấm
Ekolia Kẹp và kim bấm

1 bộ

37.000đ

Auchan Hộp kẹp giấy 28 mm
Auchan Hộp kẹp giấy 28 mm

1 hộp 120 cái

12.000đ

Auchan Túi đựng tài liệu bịch 100 cái
Auchan Túi đựng tài liệu bịch 100 cái

1 bịch 100 cái

76.000đ

Giấy copy A3 FP lốc 500 tờ
Giấy copy A3 FP lốc 500 tờ

1 gói 500 tờ

241.000đ

FP Hộp 36 kẹp giấy 19mm màu đen
FP Hộp 36 kẹp giấy 19mm màu đen

1 hộp 36 cái

26.000đ

FP Kẹp giấy 15mm hộp 48 cái
FP Kẹp giấy 15mm hộp 48 cái

1 hộp 48 cái

32.000đ

FP Kẹp giấy 51mm hộp 12 cái
FP Kẹp giấy 51mm hộp 12 cái

1 hộp 12 cái

53.000đ

Kẹp giấy tam giác 100 cái
Kẹp giấy tam giác 100 cái

100 cái

8.000đ

Bút bi Auchan 0.7mm xanh lá
Bút bi Auchan 0.7mm xanh lá
-30%
Bút bi Auchan 0.7mm xanh lá

1 cây