Các nhãn hiệu Tương ớt, tương cà, tương đậu
Tương cà Auchan chai 240g
Tương cà Auchan chai 240g

1 chai 240 g

9.500đ

Tương ớt Auchan chai 240g
Tương ớt Auchan chai 240g

1 chai 240 g

8.900đ

Sốt cà Spaghetti Ottogi 685g
Sốt cà Spaghetti Ottogi 685g

1 hũ 685 g

99.800đ

Tương ớt Haechandle 500g
Tương ớt Haechandle 500g

1 hộp 500 g

54.000đ

Tương ớt chua ngọt CJ 300g
Tương ớt chua ngọt CJ 300g

1 chai 300 g

36.500đ

Tương đậu truyền thống  CJ 500g
Tương đậu truyền thống CJ 500g

1 hộp 500 g

33.800đ

Tương trộn ăn liền CJ 500g
Tương trộn ăn liền CJ 500g

1 hộp 500 g

38.500đ

Tương ớt Regular Sempio hộp 170g
Tương ớt Regular Sempio hộp 170g

1 hộp 170 g

39.500đ

Tương ớt ngọt Miwon chai 365g
Tương ớt ngọt Miwon chai 365g

1 chai 365 g

72.500đ

Tương ớt Đầu Bếp Mekong 700ml
Tương ớt Đầu Bếp Mekong 700ml

1 chai 700 ml

14.500đ

Tương ớt Mekong chai 250g
Tương ớt Mekong chai 250g

1 chai 250 g

7.400đ

Tương ớt Vifon chai 560g
Tương ớt Vifon chai 560g

1 chai 560 g

18.900đ

Tương cà chua Heinz chai 300g
Tương cà chua Heinz chai 300g

1 chai 300 g

24.700đ

Tương ớt cay nồng HEINZ chai 300g
Tương ớt cay nồng HEINZ chai 300g

1 chai 300 g

28.500đ

Tương ớt Cholimex PET chai 2 lít
Tương ớt Cholimex PET chai 2 lít

1 chai 2 lít

58.500đ

Tương cà chua Hienz úp ngược chai 567g
Tương cà chua Hienz úp ngược chai 567g

1 chai 567 g

64.400đ

Tương ớt Cholimex chai thủy tinh  270g
Tương ớt Cholimex chai thủy tinh 270g

1 chai 270 g

11.800đ

Tương ớt phở Cholimex chai 230g
Tương ớt phở Cholimex chai 230g

1 chai 230 g

7.900đ

Tương ớt cô đặc Hồng Đức chai 250g
Tương ớt cô đặc Hồng Đức chai 250g

1 chai 250 g

11.400đ

Tương cà Nosa Food 250g
Tương cà Nosa Food 250g

1 chai 250 g

13.400đ

Tương ớt tự nhiên Cholimex 330g
Tương ớt tự nhiên Cholimex 330g

1 chai 330 g

18.800đ

Tương ớt Cholimex nắp xuôi 250g
Tương ớt Cholimex nắp xuôi 250g

1 chai 250 g

12.600đ

Tương ớt xí muội Cholimex chai 830g
Tương ớt xí muội Cholimex chai 830g

1 chai 830 g

27.700đ

Tương ớt cay nồng Nosa Food 250g
Tương ớt cay nồng Nosa Food 250g

1 chai 250 g

11.000đ

Tương ớt Vị Hảo Sriracha 320g
Tương ớt Vị Hảo Sriracha 320g

1 chai 320 g

18.700đ

Tương hột Cholimex hũ 250g
Tương hột Cholimex hũ 250g

1 hũ 250 g

10.700đ

Tương ớt xí muội Cholimex chai PET 270g
Tương ớt xí muội Cholimex chai PET 270g

1 chai 270 g

11.900đ

Tương cà Cholimex Ketchup chai 330g
Tương cà Cholimex Ketchup chai 330g

1 chai 330 g

20.400đ

Ớt bằm có tỏi Vị Hảo hũ 250g
Ớt bằm có tỏi Vị Hảo hũ 250g

1 hũ 250 g

14.600đ

Tương cà Cholimex chai 270g
Tương cà Cholimex chai 270g

1 chai 270 g

11.300đ

Tương Đen Phở Cholimex chai 230g
Tương Đen Phở Cholimex chai 230g

1 chai 230 g

8.500đ

Tương cà Cholimex chai pet 270g
Tương cà Cholimex chai pet 270g

1 chai 270 g

10.100đ

Tương ớt Sriracha Cholimex chai 520g
Tương ớt Sriracha Cholimex chai 520g

1 chai 520 g

20.400đ

Tương ớt nắp ngược Cholimex chai 250g
Tương ớt nắp ngược Cholimex chai 250g

1 chai 250 g

10.800đ

Tương ớt Cholimex PET chai 270g
Tương ớt Cholimex PET chai 270g

1 chai 270 g

9.600đ

Tương ớt Nosafood chai 700g
Tương ớt Nosafood chai 700g

1 chai 700 g

16.400đ

Tương ớt Chinsu chai 250g
Tương ớt Chinsu chai 250g

1 chai 250 g

13.500đ

Tương ớt Heinz chai 300g
Tương ớt Heinz chai 300g

1 chai 300 g

24.700đ

Tương Ớt Cholimex PET Chai pet 830g
Tương Ớt Cholimex PET Chai pet 830g

1 chai 830 g

26.800đ

Tương ớt Cholimex chai pet 130g
Tương ớt Cholimex chai pet 130g

1 chai 130 g

6.200đ

Tương ớt chua ngọt Cholimex chai Pet 270g
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai Pet 270g

1 chai 270 g

11.000đ

Tương Ớt Cholimex Cay Nồng PET Chai 270g
Tương Ớt Cholimex Cay Nồng PET Chai 270g

1 chai 270 g

11.900đ

Tương ớt xanh Sriracha chai 520g
Tương ớt xanh Sriracha chai 520g

1 chai 520 g

62.200đ