Các nhãn hiệu Trứng các loại
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả
-42%
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

15.000đ 26.000đ

CHI TIẾT
Trứng gà lẻ
-25%
Trứng gà lẻ

1 quả

1.800đ 2.400đ

CHI TIẾT
Trứng gà Gộc Ba Huân vỉ 10 quả
-25%
Trứng gà Gộc Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

27.225đ 36.300đ

CHI TIẾT
Trứng gà Auchan vỉ 6 quả
-25%
Trứng gà Auchan vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

10.800đ 14.400đ

CHI TIẾT
Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả
-25%
Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

23.250đ 31.000đ

CHI TIẾT
Trứng gà Ba Huân vỉ 6 quả
-25%
Trứng gà Ba Huân vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

11.700đ 15.600đ

CHI TIẾT