Các nhãn hiệu Trứng các loại
Trứng cút BH M-Ngon 360g
Trứng cút BH M-Ngon 360g

1 bịch 360 g

51.700đ

Trứng gà QL vỉ 10 quả
Trứng gà QL vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

27.600đ

Trứng gà QL hộp 6 quả
Trứng gà QL hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

16.400đ

Trứng gà Gộc Ba Huân hộp 10 quả
Trứng gà Gộc Ba Huân hộp 10 quả

1 hộp 10 quả

38.500đ

Trứng vịt so Vĩnh Thành Đạt hộp 10 quả
Trứng vịt so Vĩnh Thành Đạt hộp 10 quả

1 hộp 10 quả

30.000đ

Trứng gà gộc Ba Huân hộp 4 trứng
Trứng gà gộc Ba Huân hộp 4 trứng

1 hộp 4 quả

14.700đ

Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả
Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

25.800đ

Trứng vịt bắc thảo Ba Huân hộp 4 quả
Trứng vịt bắc thảo Ba Huân hộp 4 quả

1 hộp 4 quả

20.200đ

Trứng vịt Ba Huân hộp 10 quả
Trứng vịt Ba Huân hộp 10 quả

1 hộp 10 quả

33.000đ

Trứng gà tiềm Vĩnh Thành Đạt gói 2 quả
Trứng gà tiềm Vĩnh Thành Đạt gói 2 quả

1 gói 2 quả

7.300đ

Trứng gà V.Food hộp 10 quả
Trứng gà V.Food hộp 10 quả

1 hộp 10 quả

28.000đ

Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

27.300đ

Trứng gà lẻ
Trứng gà lẻ

1 quả

2.600đ

Trứng gà ta Ba Huân hộp 6 quả
Trứng gà ta Ba Huân hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

25.500đ

Trứng cút Vĩnh Thành Đạt hộp 30 quả
Trứng cút Vĩnh Thành Đạt hộp 30 quả

1 hộp 30 quả

25.300đ

Trứng gà Ba Huân hộp 6 quả
Trứng gà Ba Huân hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

16.600đ

Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả
Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

29.900đ

Trứng gà V.Food hộp 6 quả
Trứng gà V.Food hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

16.800đ

Trứng vịt Ba Huân hộp 6 quả
Trứng vịt Ba Huân hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

19.800đ

Trứng cút Ba Huân hộp 30 quả
Trứng cút Ba Huân hộp 30 quả

1 hộp 30 quả

25.300đ

Trứng vịt gộc V.Food hộp 4 quả
Trứng vịt gộc V.Food hộp 4 quả

1 hộp 4 quả

15.800đ

Trứng vịt  V.Food hộp 10 quả
Trứng vịt V.Food hộp 10 quả

1 hộp 10 quả

33.000đ

Trứng vịt muối Ba Huân hộp 4 quả
Trứng vịt muối Ba Huân hộp 4 quả

1 hộp 4 quả

20.200đ

Trứng vịt V.Food hộp 6 quả
Trứng vịt V.Food hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

19.800đ

Trứng gà vỏ xanh Dabaco hộp 6 quả
Trứng gà vỏ xanh Dabaco hộp 6 quảTrứng gà vỏ xanh Dabaco hộp 6 quả

1 hộp 6 quả