Các nhãn hiệu Trái cây, củ, hạt sấy
Chuối sấy Quỳnh Anh gói 100g
Chuối sấy Quỳnh Anh gói 100g

1 gói 100 g

14.800đ

Khoai môn sấy Quỳnh Anh gói 100g
Khoai môn sấy Quỳnh Anh gói 100g

1 gói 100 g

19.900đ

Mít sấy Quỳnh Anh gói 100g
Mít sấy Quỳnh Anh gói 100g

1 gói 100 g

27.300đ

Xoài sấy dẻo La Petite gói 100g
Xoài sấy dẻo La Petite gói 100g

1 gói 100 g

49.000đ

Đu đủ sấy dẻo La Petite gói 100g
Đu đủ sấy dẻo La Petite gói 100g

1 gói 100 g

49.000đ

Trái cây sấy Quỳnh Anh gói 100g
Trái cây sấy Quỳnh Anh gói 100g

1 gói 100 g

18.900đ

Chanh dây sấy dẻo La Petite gói 100g
Chanh dây sấy dẻo La Petite gói 100g

1 gói 100 g

49.000đ

Hạt điều rang muối Tuấn Đạt gói 100g
Hạt điều rang muối Tuấn Đạt gói 100g

1 gói 100 g

46.100đ

Chuối sấy Hương Việt gói 150g
Chuối sấy Hương Việt gói 150g

1 gói 150 g

14.800đ

Thơm sấy dẻo La Petite gói 100g
Thơm sấy dẻo La Petite gói 100g

1 gói 100 g

49.000đ

Hạt bí Hương Việt 150g
Hạt bí Hương Việt 150g

1 bịch 150 g

35.200đ

Mít sấy Vinamit gói 100g
Mít sấy Vinamit gói 100g

1 gói 100 g

33.500đ

Trái cây sấy Vinamit gói 250g
Trái cây sấy Vinamit gói 250g

1 gói 250 g

71.500đ

Trái cây sấy Vinamit gói 100g
Trái cây sấy Vinamit gói 100g

1 gói 100 g

29.900đ

Xoài sấy dẻo Vinamit gói 100g
Xoài sấy dẻo Vinamit gói 100g

1 gói 100 g

43.600đ

Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 450g
Hạt điều lụa Tuấn Đạt gói 450g

1 gói 450 g

197.800đ

Chà là sấy tự nhiên Farmers Snack gói 200g
Chà là sấy tự nhiên Farmer's Snack gói 200g

1 gói 200 g

149.700đ

Xoài sấy dẻo La Petite gói 40g
Xoài sấy dẻo La Petite gói 40g

1 gói 40 g

23.000đ

Chanh dây sấy dẻo La Petite gói 40g
Chanh dây sấy dẻo La Petite gói 40g

1 gói 40 g

23.000đ