Trà chanh Lipton Ice Tea hộp 16 góiTrà chanh Lipton Ice Tea hộp 16 gói

1 hộp 16 gói

33.300đ

Bông Atiso sấy khô Vĩnh Tiến gói 200gBông Atiso sấy khô Vĩnh Tiến gói 200g

1 gói 200 g

100.300đ

Trà Oolong Tâm Châu hộp 100gTrà Oolong Tâm Châu hộp 100g

1 hộp 100 g

84.900đ

Trà Oolong Đại Gia gói 100gTrà Oolong Đại Gia gói 100g

1 gói 100 g

57.300đ

Trà túi lọc Cozy hương nhài hộp 25 góiTrà túi lọc Cozy hương nhài hộp 25 gói

1 hộp 50 g

28.400đ

Trà xanh Thái Nguyên Phúc Long gói 200gTrà xanh Thái Nguyên Phúc Long gói 200g

1 gói 200 g

48.100đ

Trà sen Thái Nguyên Phúc Long gói 100gTrà sen Thái Nguyên Phúc Long gói 100g

1 gói 100 g

33.400đ

Trà Thái Nguyên gói 300gTrà Thái Nguyên gói 300g

1 gói 300 g

40.900đ

Trà Ceylon Gold Dilmah hộp 25 gói x 2gTrà Ceylon Gold Dilmah hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

40.800đ

Birdy 3 in 1 trà sữa matcha hộp 20 gói x 17gBirdy 3 in 1 trà sữa matcha hộp 20 gói x 17g

1 hộp 20 gói

57.300đ

Trà giảm cân Đại Gia hộp 20 túi x 1.5gTrà giảm cân Đại Gia hộp 20 túi x 1.5g

1 hộp 300 g

39.900đ

Trà gừng hòa tan  Hot Ginger hộp 20 gói x 10gTrà gừng hòa tan Hot Ginger hộp 20 gói x 10g

1 hộp 20 gói

42.700đ

Trà tim sen Hùng Phát hộp 50gTrà tim sen Hùng Phát hộp 50g

1 hộp 50 g

22.300đ

Trà túi lọc Dilmah earl grey hộp 25 gói x 2gTrà túi lọc Dilmah earl grey hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

71.200đ

Nước trà xanh Nhật POKKA lon 300mlNước trà xanh Nhật POKKA lon 300ml

1 lon 300 ml

10.900đ

Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g (25 gói x 2g)Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g (25 gói x 2g)

1 hộp 25 gói

25.100đ

Trà lài 1 sao Tâm Châu gói 100gTrà lài 1 sao Tâm Châu gói 100g

1 gói 100 g

11.700đ

Trà Hà Thủ Ô hộp 25 gói x 2gTrà Hà Thủ Ô hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

22.700đ

Trà xanh Lipton hộp 37.5g (25 túi x 1.5g)Trà xanh Lipton hộp 37.5g (25 túi x 1.5g)

1 hộp 37.5 g

45.000đ

Trà gừng Vĩnh Tiến hộp 40g (20 gói x 2g)Trà gừng Vĩnh Tiến hộp 40g (20 gói x 2g)

1 hộp 40 g

27.001đ

Trà Hương Sen 250g.Trà Hương Sen 250g.

1 bịch 250 g

13.600đ

Bột trà xanh matcha Gold hộp 5 gói x 10gBột trà xanh matcha Gold hộp 5 gói x 10g

1 hộp 5 gói

115.700đ

Trà hòa tan cúc và hòe Tiên Du 100gTrà hòa tan cúc và hòe Tiên Du 100g

1 hộp 100 g

12.500đ

Nước trà xanh Nhật Pokka chai 500mlNước trà xanh Nhật Pokka chai 500ml

1 chai 500 ml

14.400đ

Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 200g (100 gói x 2g)Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 200g (100 gói x 2g)

1 hộp 200 g

155.300đ

Trà Nestea vị chanh hộp 18 gói x 14gTrà Nestea vị chanh hộp 18 gói x 14g

1 hộp 18 gói

33.900đ

Trà Đắng Vĩnh Tiến hộp 20 gói x 2gTrà Đắng Vĩnh Tiến hộp 20 gói x 2g

1 hộp 20 gói

18.800đ

Trà hoa cúc Đại Gia túi lọc 20 gói x 1.5gTrà hoa cúc Đại Gia túi lọc 20 gói x 1.5g

1 hộp 20 gói

18.800đ

Trà Atiso Đà Lạt Ladophar hộp 20 gói x 20gTrà Atiso Đà Lạt Ladophar hộp 20 gói x 20g

1 hộp 20 gói

22.400đ

Trà Xanh Túi Lọc PL 50g.Trà Xanh Túi Lọc PL 50g.

1 hộp 50 g

28.500đ

Trà xanh thái nguyên đặc sản gói 100gTrà xanh thái nguyên đặc sản gói 100g

1 gói 100 g

21.500đ

Trà Cozy hương táo 2g x 25 góiTrà Cozy hương táo 2g x 25 gói

1 hộp 50 g

34.600đ

Trà thanh nhiệt Hùng Phát gói hộp 25 gói x 3gTrà thanh nhiệt Hùng Phát gói hộp 25 gói x 3g

1 hộp 25 gói

22.300đ

Trà Trái Nhàu 50gTrà Trái Nhàu 50g

1 hộp 50 g

22.300đ

Trà Atiso hòa tan Đại Gia hộp sắt 150gTrà Atiso hòa tan Đại Gia hộp sắt 150g

1 hộp 150 g

37.900đ

Trà Lipton nhãn vàng hộp 25 gói x 2gTrà Lipton nhãn vàng hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

41.900đ

Trà sâm Vĩnh Tiến hộp 20 gói x 2gTrà sâm Vĩnh Tiến hộp 20 gói x 2g

1 hộp 20 gói

25.100đ

Hồng trà cozy túi lọc hộp 25 túi x 2gHồng trà cozy túi lọc hộp 25 túi x 2g

1 hộp 25 túi

38.900đ

Trà Oolong Thượng Hạng Đại Gia gói 150gTrà Oolong Thượng Hạng Đại Gia gói 150g

1 gói 150 g

118.100đ

Trà Atiso hòa tan Vĩnh Tiến hộp 100gTrà Atiso hòa tan Vĩnh Tiến hộp 100g

1 hộp 100 g

36.400đ

Trà Thanh Nhiệt Vĩnh Tiến hộp 100gTrà Thanh Nhiệt Vĩnh Tiến hộp 100g

1 hộp 100 g

18.800đ

Trà khổ qua Hùng Phát hộp 25 gói x 2gTrà khổ qua Hùng Phát hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

22.300đ

Trà hòa tan Cozy Ice Tea hương đào 15g x 18 góiTrà hòa tan Cozy Ice Tea hương đào 15g x 18 gói

1 hộp 18 gói

29.500đ

Trà sữa Matcha Cozy 3 in 1 hộp 18 gói x 17gTrà sữa Matcha Cozy 3 in 1 hộp 18 gói x 17g

1 hộp 18 gói

49.600đ

Trà túi lọc Atiso Đại Gia hộp 20 gói.Trà túi lọc Atiso Đại Gia hộp 20 gói.

1 hộp 20 gói

16.300đ