Trà đen Cozy hương đào túi lọc hộp 25 gói x 2g
-22%
Trà đen Cozy hương đào túi lọc hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

27.200đ 34.800đ

Trà sữa Matcha Cozy 3 in 1 hộp 18 gói x 17g
-15%
Trà sữa Matcha Cozy 3 in 1 hộp 18 gói x 17g

1 hộp 18 gói

42.200đ 49.500đ

Trà xanh Thái Nguyên Đặc Sản gói 100g
-10%
Trà xanh Thái Nguyên Đặc Sản gói 100g

1 gói 100 g

21.500đ 23.800đ

Trà túi lọc Atiso Đại Gia hộp 20 gói.
Trà túi lọc Atiso Đại Gia hộp 20 gói.

1 hộp 20 gói

18.600đ

Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g (25 gói x 2g)
Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g (25 gói x 2g)

1 hộp 25 gói

31.800đ

Trà khổ qua Hùng Phát hộp 25 gói x 2g
Trà khổ qua Hùng Phát hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

28.900đ

Trà thanh nhiệt Đại Gia bịch 20 gói
Trà thanh nhiệt Đại Gia bịch 20 gói

1 bịch 20 gói

19.700đ

Bông Atiso sấy khô Vĩnh Tiến gói 200g
Bông Atiso sấy khô Vĩnh Tiến gói 200g

1 gói 200 g

99.200đ

Hồng trà cozy túi lọc hộp 25 túi x 2g
Hồng trà cozy túi lọc hộp 25 túi x 2g

1 hộp 25 túi

38.900đ

Trà túi lọc Cozy hương nhài hộp 25 gói
Trà túi lọc Cozy hương nhài hộp 25 gói

1 hộp 50 g

28.000đ

Trà Atiso Đà Lạt Ladophar hộp 20 gói x 20g
Trà Atiso Đà Lạt Ladophar hộp 20 gói x 20g

1 hộp 20 gói

22.400đ

Trà sâm Vĩnh Tiến hộp 20 gói x 2g
Trà sâm Vĩnh Tiến hộp 20 gói x 2g

1 hộp 20 gói

24.900đ

Trà chanh Lipton Ice Tea hộp 16 gói
Trà chanh Lipton Ice Tea hộp 16 gói

1 hộp 16 gói

37.000đ

Trà túi lọc Dilmah earl grey hộp 25 gói x 2g
Trà túi lọc Dilmah earl grey hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

70.300đ

Trà thanh nhiệt Hùng Phát gói hộp 25 gói x 3g
Trà thanh nhiệt Hùng Phát gói hộp 25 gói x 3g

1 hộp 25 gói

28.900đ

Trà gừng hòa tan  Hot Ginger hộp 20 gói x 10g
Trà gừng hòa tan Hot Ginger hộp 20 gói x 10g

1 hộp 20 gói

43.000đ

Trà hoa cúc Đại Gia túi lọc 20 gói x 1.5g
Trà hoa cúc Đại Gia túi lọc 20 gói x 1.5g

1 hộp 20 gói

20.900đ

Trà Nestea vị chanh hộp 18 gói x 14g
Trà Nestea vị chanh hộp 18 gói x 14g

1 hộp 18 gói

33.600đ

Bột trà xanh matcha Gold hộp 5 gói x 10g
Bột trà xanh matcha Gold hộp 5 gói x 10g

1 hộp 5 gói

115.700đ

Trà Thái Nguyên gói 300g
Trà Thái Nguyên gói 300g

1 gói 300 g

40.500đ

Trà Đắng Vĩnh Tiến hộp 20 gói x 2g
Trà Đắng Vĩnh Tiến hộp 20 gói x 2g

1 hộp 20 gói

20.700đ

Trà Lipton nhãn vàng hộp 25 gói x 2g
Trà Lipton nhãn vàng hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

38.000đ

Trà giảm cân Đại Gia hộp 20 túi x 1.5g
Trà giảm cân Đại Gia hộp 20 túi x 1.5g

1 hộp 300 g

39.900đ

Trà xanh Lipton hộp 37.5g (25 túi x 1.5g)
Trà xanh Lipton hộp 37.5g (25 túi x 1.5g)

1 hộp 37.5 g

45.000đ

Trà Oolong Thượng Hạng Đại Gia gói 150g
Trà Oolong Thượng Hạng Đại Gia gói 150g

1 gói 150 g

116.800đ

Trà Oolong Tâm Châu hộp 100g
Trà Oolong Tâm Châu hộp 100g

1 hộp 100 g

84.900đ

Trà gừng Vĩnh Tiến hộp 40g (20 gói x 2g)
Trà gừng Vĩnh Tiến hộp 40g (20 gói x 2g)

1 hộp 40 g

27.700đ

Trà Thanh Nhiệt Vĩnh Tiến hộp 100g
Trà Thanh Nhiệt Vĩnh Tiến hộp 100g

1 hộp 100 g

20.700đ

Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 200g (100 gói x 2g)
Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 200g (100 gói x 2g)

1 hộp 200 g

155.300đ

Trà Atiso hòa tan Vĩnh Tiến hộp 100g
Trà Atiso hòa tan Vĩnh Tiến hộp 100g

1 hộp 100 g

39.000đ

Trà tim sen Hùng Phát hộp 50g
Trà tim sen Hùng Phát hộp 50g

1 hộp 50 g

28.900đ

Trà Oolong Đại Gia gói 100g
Trà Oolong Đại Gia gói 100g

1 gói 100 g

56.700đ

Trà Oolong Đại Gia hộp bát giác 100g
Trà Oolong Đại Gia hộp bát giác 100g

1 hộp 100 g

98.200đ

Trà Tam Diệp Slim Tea Hùng Phát hộp 50g
Trà Tam Diệp Slim Tea Hùng Phát hộp 50g

1 hộp 50 g

62.700đ

Trà Giảo Cổ Lam Đại Gia gói 100g
Trà Giảo Cổ Lam Đại Gia gói 100g

1 gói 100 g

27.500đ

Trà Cozy Icetea hương chanh hộp 18 gói x 15g
Trà Cozy Icetea hương chanh hộp 18 gói x 15g

1 hộp 18 gói

29.600đ

Trà sữa Nestea hộp 160g (8 gói x 20g)
Trà sữa Nestea hộp 160g (8 gói x 20g)

1 hộp 160 g

33.000đ

Trà sen
Trà sen

1 kg

58.000đ

Trà Lipton vị xoài hộp 16 gói x 14g
Trà Lipton vị xoài hộp 16 gói x 14g

1 hộp 16 gói

36.200đ

Trà Lipton Peppermint hộp 25 túi x 1.5g
Trà Lipton Peppermint hộp 25 túi x 1.5g

1 hộp 37.5 g

62.100đ

Trà Lipton Chamomile hộp 25 túi x 1g
Trà Lipton Chamomile hộp 25 túi x 1g

1 hộp 25 g

62.100đ

Trà Lipton Earl grey hộp 25 túi x 2g
Trà Lipton Earl grey hộp 25 túi x 2g

1 hộp 50 g

62.100đ

Trà Lipton English breakfast hộp 25 túi x 2,4g
Trà Lipton English breakfast hộp 25 túi x 2,4g

1 hộp 25 túi

62.100đ

Trà dây Cao Bằng gói 500g
Trà dây Cao Bằng gói 500g

1 gói 500 g

77.200đ

Trà dây Cao Bằng gói 150g
Trà dây Cao Bằng gói 150g

1 gói 150 g

23.200đ

Trà gạo lứt Hùng Phát túi 15 gói x 15g
Trà gạo lứt Hùng Phát túi 15 gói x 15g

1 túi 15 gói

35.400đ

Trà gừng túi lọc Đại Gia hộp 20 túi x 1.5g
Trà gừng túi lọc Đại Gia hộp 20 túi x 1.5g

1 hộp 20 túi

23.200đ

Trà Cozy hương táo hộp 25 gói x 2g
Trà Cozy hương táo hộp 25 gói x 2g

1 hộp 50 g

34.800đ

Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 25 gói x 2g
Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 25 gói x 2g

1 hộp 25 gói

40.800đ

Trà Bắc Thái Nụ Vối gói 200g
Trà Bắc Thái Nụ Vối gói 200g

1 gói 200 g

32.500đ

Trà lài 1 sao Tâm Châu gói 100g
Trà lài 1 sao Tâm Châu gói 100gTrà lài 1 sao Tâm Châu gói 100g

1 gói 100 g

 

Trà xanh Thái Nguyên hộp 100g
Trà xanh Thái Nguyên hộp 100gTrà xanh Thái Nguyên hộp 100g

1 hộp 100 g