Rong biển cuộn Kimbab 100g
Rong biển cuộn Kimbab 100g

1 bịch 100 g

22.200đ

Mực khô xé một phân
Mực khô xé một phân

1 khay 200 g

104.800đ

Khô cá cơm 200g
Khô cá cơm 200g

1 khay 200 g

46.900đ

Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị 200g
Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị 200g

1 khay 200 g

73.700đ

Tôm khô S 100g(Hộp)
Tôm khô S 100g(Hộp)

1 hộp 100 g

63.000đ

Tôm khô S 100g(Gói)
Tôm khô S 100g(Gói)

1 gói 100 g

65.000đ

Cá đù 1 nắng Hải Nam gói 300g
Cá đù 1 nắng Hải Nam gói 300g

1 khay 300 g

49.500đ

Cá thu một nắng Hồng Nam loại A - 500g
Cá thu một nắng Hồng Nam loại A - 500g

1 gói 500 g

165.000đ

Mực ống khô Côn Đảo loại A1 250g
Mực ống khô Côn Đảo loại A1 250g

1 gói 250 g

279.000đ

Cá thiều khô Việt Thiện gói 200g
Cá thiều khô Việt Thiện gói 200g

1 gói 200 g

54.800đ

Cá Đuối Khô 200g
Cá Đuối Khô 200g

1 khay 200 g

54.500đ

Cá Chai Khô
Cá Chai Khô

1 khay 200 g

59.500đ

Cá Đường khô Việt Thiện gói 200g
Cá Đường khô Việt Thiện gói 200g

1 khay 200 g

54.800đ

Cá Bò Khô Việt Thiện gói 100g
Cá Bò Khô Việt Thiện gói 100g

1 gói 100 g

61.800đ

Tảo biển nấu canh Godbawee Miyuk gói 15g
Tảo biển nấu canh Godbawee Miyuk gói 15g

1 gói 15 g

16.300đ

Rong biển Gim Bab Gim Green World gói 20g
Rong biển Gim Bab Gim Green World gói 20g

1 gói 20 g

35.700đ

Mực Khô Còn Da khay 200G
Mực Khô Còn Da khay 200G

1 khay 200 g

230.000đ

Rong biển WAKAME gói 20g
Rong biển WAKAME gói 20g

1 gói 20 g

20.000đ

Khô cá khoai 200g
Khô cá khoai 200gKhô cá khoai 200g

1 khay 200 g

 

Cá Bông Khô
Cá Bông KhôCá Bông Khô

1 khay 200 g

 

Tôm khô Cà Mau Việt Thiện 200g
Tôm khô Cà Mau Việt Thiện 200gTôm khô Cà Mau Việt Thiện 200g

1 khay 200 g