Rong biển cuộn Kimbab 100g
Rong biển cuộn Kimbab 100g

1 bịch 100 g

22.200đ

Rong biển cuộn cơm Yaki Sushi Nori gói 20g
Rong biển cuộn cơm Yaki Sushi Nori gói 20g

1 gói 20 g

52.000đ

Tôm khô S 100g(Hộp)
Tôm khô S 100g(Hộp)

1 hộp 100 g

63.000đ

Cá đù 1 nắng Hải Nam gói 300g
Cá đù 1 nắng Hải Nam gói 300g

1 khay 300 g

49.500đ

Cá thu một nắng Hồng Nam loại A - 500g
Cá thu một nắng Hồng Nam loại A - 500g

1 gói 500 g

165.000đ

Cá Đuối Khô 200g
Cá Đuối Khô 200g

1 khay 200 g

54.500đ

Cá Bò Khô Việt Thiện gói 100g
Cá Bò Khô Việt Thiện gói 100g

1 gói 100 g

61.800đ

Tảo biển nấu canh Godbawee Miyuk gói 15g
Tảo biển nấu canh Godbawee Miyuk gói 15g

1 gói 15 g

16.300đ

Tôm khô size M
Tôm khô size M

1 kg

699.000đ

Rong biển Gim Bab Gim Green World gói 20g
Rong biển Gim Bab Gim Green World gói 20g

1 gói 20 g

35.700đ

Mực Khô Còn Da khay 200G
Mực Khô Còn Da khay 200G

1 khay 200 g

230.000đ

Rong biển WAKAME gói 20g
Rong biển WAKAME gói 20g

1 gói 20 g

20.000đ