Tôm thẻ
-16%
Tôm thẻ

1 kg

159.000đ

Mực ống Indo
-14%
Mực ống Indo

1 kg

145.000đ

Bạch tuộc
Bạch tuộc

1 kg

161.000đ

Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g
Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g

1 gói 500 g

47.000đ

Xem thêm


Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g
-5%
Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g

1 gói 500 g

128.500đ 135.000đ

Thịt đà điểu fillet Khatoco bịch 500g
-5%
Thịt đà điểu fillet Khatoco bịch 500g

1 bịch 500 g

135.000đ 142.000đ

Ức vịt San Hà
Ức vịt San Hà

1 khay

49.400đ

Lòng vịt San Hà
Lòng vịt San Hà

1 khay

39.750đ

Xem thêm


Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

26.000đ

Trứng gà QL vỉ 10 quả
Trứng gà QL vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

27.600đ

Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả
Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

24.500đ

Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả
Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

29.900đ

Xem thêm


Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g

1 hộp 750 g

197.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

98.500đ

Xem thêm


Cốt lết heo Vissan
-20%
Cốt lết heo Vissan

1 kg

80.800đ

Bao tử heo Vissan
Bao tử heo Vissan

1 kg

137.000đ

Tim heo Vissan
Tim heo Vissan

1 kg

187.000đ

Phi lê heo Vissan
Phi lê heo Vissan

1 kg

135.000đ

Cật heo Vissan
Cật heo Vissan

1 kg

120.000đ

Xem thêm


Đùi gà góc tư San Hà
-14%
Đùi gà góc tư San Hà

1 khay

24.500đ

Đùi vịt San Hà
Đùi vịt San Hà

1 khay

57.480đ

Xem thêm