Thịt heo xông khói 80g
Thịt heo xông khói 80g

1 gói 80 g

109.400đ

Thịt nguội hun khói gói 80g
Thịt nguội hun khói gói 80g

1 gói 80 g

64.600đ

Ba rọi xông khói Vissan gói 100g
Ba rọi xông khói Vissan gói 100g

1 gói 100 g

21.400đ

Jambon xông khói Vissan 100g
Jambon xông khói Vissan 100g

1 gói 100 g

24.200đ

Ba rọi xông khói Trường Vinh gói 200g
Ba rọi xông khói Trường Vinh gói 200g

1 gói 200 g

49.400đ

Dăm bông vai Trường Vinh gói 200g
Dăm bông vai Trường Vinh gói 200g

1 gói 200 g

48.200đ

Dăm bông vai Le Gourmet gói 200g
Dăm bông vai Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

53.900đ

Chân giò heo muối Thu Hằng gói 300g
Chân giò heo muối Thu Hằng gói 300g

1 gói 300 g

73.700đ

Dăm bông 3 Bông Mai Vissan hộp 150g
Dăm bông 3 Bông Mai Vissan hộp 150g

1 hộp 150 g

20.400đ

Ba rọi xông khói Le Gourmet gói 200g
Ba rọi xông khói Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

49.200đ

Jambon xông khói Shinshu 200g
Jambon xông khói Shinshu 200g

1 gói 200 g

39.700đ

Dăm bông vai xông khói TV 200g
Dăm bông vai xông khói TV 200g

1 gói 200 g

47.900đ

JamBon Da bao Vissan gói 200g
JamBon Da bao Vissan gói 200g

1 gói 200 g

39.500đ

Da Bao Le Gourmet gói 200g
Da Bao Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

49.600đ

Thịt heo muối sấy gói 80g
Thịt heo muối sấy gói 80gThịt heo muối sấy gói 80g

1 gói 80 g

 

Thịt nguội chín gói 80g
Thịt nguội chín gói 80gThịt nguội chín gói 80g

1 gói 80 g