Các nhãn hiệu Thịt nguội
Ba rọi xông khói Le Gourmet gói 200g
Ba rọi xông khói Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

50.700đ

Dăm bông vai Le Gourmet gói 200g
Dăm bông vai Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

53.900đ

Ba rọi xông khói Vissan gói 100g
Ba rọi xông khói Vissan gói 100g

1 gói 100 g

22.500đ

Chân giò heo muối Thu Hằng gói 300g
Chân giò heo muối Thu Hằng gói 300g

1 gói 300 g

73.700đ

Da Bao Le Gourmet gói 200g
Da Bao Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

49.600đ

JamBon Da bao Vissan gói 200g
JamBon Da bao Vissan gói 200g

1 gói 200 g

39.500đ

Jambon xông khói Shinshu 200g
Jambon xông khói Shinshu 200g

1 gói 200 g

41.500đ

Jambon xông khói Vissan 100g
Jambon xông khói Vissan 100g

1 gói 100 g

24.200đ

Thịt heo muối sấy Le chef gói 80g
Thịt heo muối sấy Le chef gói 80g

1 gói 80 g

61.900đ

Thịt heo xông khói Jamón Serrano gói 80g
Thịt heo xông khói Jamón Serrano gói 80g

1 gói 80 g

109.400đ

Thịt nguội chín Le chef gói 80g
Thịt nguội chín Le chef gói 80g

1 gói 80 g

52.300đ

Thịt nguội hun khói Le chef gói 80g
Thịt nguội hun khói Le chef gói 80g

1 gói 80 g

64.600đ

Ba rọi xông khói Vissan 200g
Ba rọi xông khói Vissan 200g

1 bịch 200 g

42.500đ