Thịt hộp Hormel Spam Hot & Spicy 340g
Thịt hộp Hormel Spam Hot & Spicy 340g

1 hộp 340 g

82.900đ

Bò cà ri Tiến Nga hộp 200g
Bò cà ri Tiến Nga hộp 200g

1 hộp 200 g

20.500đ

Heo 2 lát Tuyền Ký hộp 186g
Heo 2 lát Tuyền Ký hộp 186g

1 hộp 186 g

23.500đ

Heo hầm chay Vissan hộp 150g
Heo hầm chay Vissan hộp 150g

1 hộp 150 g

12.300đ

Bò 2 lát Tiến Nga hộp 150g
Bò 2 lát Tiến Nga hộp 150g

1 hộp 150 g

17.500đ

Đồ hộp Sườn hầm đậu Hạ Long 175g
Đồ hộp Sườn hầm đậu Hạ Long 175g

1 hộp 175 g

18.900đ

Heo hầm tiêu xanh Tuyền Ký hộp 200g
Heo hầm tiêu xanh Tuyền Ký hộp 200g

1 hộp 200 g

26.800đ

Bò hầm tiêu xanh Tuyền Ký hộp 200g
Bò hầm tiêu xanh Tuyền Ký hộp 200g

1 hộp 200 g

28.800đ

Bò 3 lát Tuyền Ký hộp 200g
Bò 3 lát Tuyền Ký hộp 200g

1 hộp 200 g

26.800đ

Heo 2 lát Tiến Nga hộp 150g
Heo 2 lát Tiến Nga hộp 150g

1 hộp 150 g

17.500đ

Ragu bò chay Vissan 170g
Ragu bò chay Vissan 170g

1 hộp 170 g

14.100đ

Thịt Hộp Hormel Spam Classis 340g
Thịt Hộp Hormel Spam Classis 340g

1 hộp 340 g

82.900đ

Dăm bông 3 Bông Mai Vissan hộp 150g
Dăm bông 3 Bông Mai Vissan hộp 150g

1 hộp 150 g

20.400đ

Xíu mại tôm Agrex 300g
Xíu mại tôm Agrex 300g

1 gói 300 g

52.500đ

Bò 2 lát Vissan đóng hộp 170gr
Bò 2 lát Vissan đóng hộp 170gr

1 hộp 170 g

26.500đ

Heo hai lát Seaspimex hộp 185g
Heo hai lát Seaspimex hộp 185g

1 hộp 185 g

16.200đ

Heo 2 lát Vissan hộp 150g
Heo 2 lát Vissan hộp 150g

1 hộp 150 g

21.700đ

Xíu mại sốt cà Vissan hộp 200g
Xíu mại sốt cà Vissan hộp 200g

1 hộp 200 g

18.600đ

Xíu mại Cầu Tre 500g
Xíu mại Cầu Tre 500g

1 gói 500 g

54.700đ

Đồ hộp 3 Bông mai heo 2 lát 150g
Đồ hộp 3 Bông mai heo 2 lát 150g

1 hộp 150 g

15.300đ

Thịt hộp Tulip Luncheon Meat hộp 340g
Thịt hộp Tulip Luncheon Meat hộp 340g

1 hộp 340 g

70.000đ

Heo hầm 3 bông mai Vissan hộp 150g
Heo hầm 3 bông mai Vissan hộp 150g

1 hộp 150 g

17.900đ

Sườn heo nấu đậu Vissan đóng hộp 200g
Sườn heo nấu đậu Vissan đóng hộp 200g

1 hộp 200 g

21.700đ

Bò 2 lát 3 Bông Mai Vissan hộp 150g
Bò 2 lát 3 Bông Mai Vissan hộp 150g

1 hộp 150 g

16.100đ

Bò hầm Vissan hộp 150g
Bò hầm Vissan hộp 150g

1 hộp 150 g

29.600đ

Chả đùm Vissan hộp 200g
Chả đùm Vissan hộp 200g

1 hộp 200 g

27.800đ

Thịt heo hầm Vissan đóng hộp 150g
Thịt heo hầm Vissan đóng hộp 150g

1 hộp 150 g

24.700đ

Đồ hộp Hạ Long heo 2 lát hộp 150g
Đồ hộp Hạ Long heo 2 lát hộp 150g

1 hộp 150 g

15.600đ

Bò kho VISSAN đóng hộp 200g
Bò kho VISSAN đóng hộp 200g

1 hộp 200 g

23.000đ

Gà hầm Vissan đóng hộp 150g
Gà hầm Vissan đóng hộp 150g

1 hộp 150 g

15.800đ

Bò hai lát Hạ Long Canfoco hộp 150g
Bò hai lát Hạ Long Canfoco hộp 150g

1 hộp 150 g

15.600đ