Các nhãn hiệu Thịt heo
Xương bộ heo Vissan
-18%
Xương bộ heo Vissan

1 kg

36.900đ

Thịt nạc đùi heo Vissan
-18%
Thịt nạc đùi heo Vissan

1 kg

93.500đ

Bao tử heo Vissan
Bao tử heo Vissan

1 kg

137.000đ

Tim heo Vissan
Tim heo Vissan

1 kg

187.000đ

Phi lê heo Vissan
Phi lê heo Vissan

1 kg

135.000đ

Cật heo Vissan
Cật heo Vissan

1 kg

120.000đ

Phèo non heo Vissan
Phèo non heo Vissan

1 kg

99.000đ

Xương ống heo Vissan
Xương ống heo Vissan

1 kg

80.000đ

Dựng heo Vissan
Dựng heo Vissan

1 kg

105.000đ

Thịt vai heo Vissan
Thịt vai heo Vissan

1 kg

95.000đ

Sườn già heo Vissan
Sườn già heo Vissan

1 kg

97.000đ

Thịt nách heo Vissan
Thịt nách heo Vissan

1 kg

95.000đ

Lưỡi heo Vissan
Lưỡi heo Vissan

1 kg

120.000đ

Giò heo rút xương Vissan
Giò heo rút xương Vissan

1 kg

105.000đ

Sườn heo chặt Vissan
Sườn heo chặt Vissan

1 kg

110.000đ

Thịt ba rọi heo Vissan
Thịt ba rọi heo Vissan

1 kg

122.000đ

Cốt lết heo Vissan
Cốt lết heo Vissan

1 kg

101.000đ

Chân bắp giò Vissan
Chân bắp giò Vissan

1 kg

90.000đ

Thịt đùi heo Vissan
Thịt đùi heo Vissan

1 kg

107.000đ

Thịt nạc heo xay Vissan
Thịt nạc heo xay Vissan

1 kg

112.000đ

Thăn heo xông khói Vissan bịch 100g
Thăn heo xông khói Vissan bịch 100g

1 bịch 100 g

26.100đ

Sườn non heo Vissan
Sườn non heo Vissan

1 kg

198.000đ

Ba rọi rút sườn Vissan
Ba rọi rút sườn Vissan

1 kg

165.000đ