Các nhãn hiệu Thịt heo
Xương ống heo Vissan
Xương ống heo Vissan

1 kg

75.000đ

Sườn non heo Kurobuta
Sườn non heo Kurobuta

1 khay

63.300đ

Nạc dăm heo Kurobuta
Nạc dăm heo Kurobuta

1 khay

48.000đ

Thịt đùi heo Kurobuta
Thịt đùi heo Kurobuta

1 khay

38.400đ

Nạc đùi heo Kurobuta
Nạc đùi heo Kurobuta

1 khay

34.140đ

Thịt vai heo Kurobuta
-16%
Thịt vai heo Kurobuta

1 khay

26.340đ

Thịt nạc heo xay Kurobuta
Thịt nạc heo xay Kurobuta

1 khay

26.100đ

Phèo non heo Vissan
Phèo non heo Vissan

1 kg

94.000đ

Xương bộ heo Vissan
Xương bộ heo Vissan

1 kg

40.000đ

Cật heo Vissan
Cật heo Vissan

1 kg

118.000đ

Dựng heo Vissan
Dựng heo Vissan

1 kg

100.000đ

Phi lê heo Vissan
Phi lê heo Vissan

1 kg

130.000đ

Thịt ba rọi heo Vissan
Thịt ba rọi heo Vissan

1 kg

115.000đ

Thịt nách heo Vissan
Thịt nách heo Vissan

1 kg

91.000đ

Thịt nạc đùi heo Vissan
Thịt nạc đùi heo Vissan

1 kg

108.000đ

Thịt đùi heo Vissan
Thịt đùi heo Vissan

1 kg

100.000đ

Tim heo Vissan
Tim heo Vissan

1 kg

177.000đ

Sườn già heo Vissan
Sườn già heo Vissan

1 kg

92.000đ

Bao tử heo Vissan
Bao tử heo Vissan

1 kg

127.000đ

Thịt vai heo Vissan
Thịt vai heo Vissan

1 kg

91.000đ

Cốt lết heo Vissan
Cốt lết heo Vissan

1 kg

95.000đ

Thăn heo xông khói Vissan 100g
Thăn heo xông khói Vissan 100g

1 bịch 100 g

26.100đ

Chân bắp giò Vissan
Chân bắp giò Vissan

1 kg

89.000đ

Giò heo rút xương Vissan
Giò heo rút xương Vissan

1 kg

100.000đ

Sườn heo chặt Vissan
Sườn heo chặt Vissan

1 kg

105.000đ

Lưỡi heo Vissan
Lưỡi heo Vissan

1 kg

117.000đ

Ba rọi rút sườn Vissan
Ba rọi rút sườn Vissan

1 kg

155.000đ

Nạc thăn heo AF
Nạc thăn heo AFNạc thăn heo AF

1 kg

 

Bắp giò heo AF
Bắp giò heo AFBắp giò heo AF

1 kg

 

Thịt ba chỉ có da 3G
Thịt ba chỉ có da 3GThịt ba chỉ có da 3G

1 kg