Các nhãn hiệu Thịt heo
Xương ống heo Vissan
Xương ống heo Vissan

1 kg

80.000đ

Sườn non heo Kurobuta
Sườn non heo Kurobuta

1 khay

63.300đ

Nạc dăm heo Kurobuta
Nạc dăm heo Kurobuta

1 khay

48.000đ

Thịt đùi heo Kurobuta
Thịt đùi heo Kurobuta

1 khay

38.400đ

Nạc đùi heo Kurobuta
Nạc đùi heo Kurobuta

1 khay

34.140đ

Thịt vai heo Kurobuta
Thịt vai heo Kurobuta

1 khay

31.500đ

Thịt nạc heo xay Kurobuta
Thịt nạc heo xay Kurobuta

1 khay

26.100đ

Phèo non heo Vissan
Phèo non heo Vissan

1 kg

99.000đ

Xương bộ heo Vissan
Xương bộ heo Vissan

1 kg

45.000đ

Cật heo Vissan
Cật heo Vissan

1 kg

120.000đ

Dựng heo Vissan
Dựng heo Vissan

1 kg

105.000đ

Phi lê heo Vissan
Phi lê heo Vissan

1 kg

135.000đ

Thịt ba rọi heo Vissan
Thịt ba rọi heo Vissan

1 kg

122.000đ

Thịt nách heo Vissan
Thịt nách heo Vissan

1 kg

95.000đ

Thịt nạc đùi heo Vissan
-20%
Thịt nạc đùi heo Vissan

1 kg

91.200đ

Thịt đùi heo Vissan
Thịt đùi heo Vissan

1 kg

107.000đ

Thịt nạc heo xay Vissan
Thịt nạc heo xay Vissan

1 kg

112.000đ

Sườn non heo Vissan
Sườn non heo Vissan

1 kg

198.000đ

Tim heo Vissan
Tim heo Vissan

1 kg

187.000đ

Sườn già heo Vissan
Sườn già heo Vissan

1 kg

97.000đ

Bao tử heo Vissan
Bao tử heo Vissan

1 kg

137.000đ

Thịt vai heo Vissan
Thịt vai heo Vissan

1 kg

95.000đ

Cốt lết heo Vissan
-20%
Cốt lết heo Vissan

1 kg

80.800đ

Chân bắp giò Vissan
Chân bắp giò Vissan

1 kg

90.000đ

Giò heo rút xương Vissan
Giò heo rút xương Vissan

1 kg

105.000đ

Sườn heo chặt Vissan
Sườn heo chặt Vissan

1 kg

110.000đ

Lưỡi heo Vissan
Lưỡi heo Vissan

1 kg

120.000đ

Ba rọi rút sườn Vissan
Ba rọi rút sườn Vissan

1 kg

165.000đ

Thăn heo xông khói Vissan bịch 100g
Thăn heo xông khói Vissan bịch 100gThăn heo xông khói Vissan bịch 100g

1 bịch 100 g