Các nhãn hiệu Thịt gà
Gà công nghiệp 1/2 con SH
Gà công nghiệp 1/2 con SH

1 kg

54.500đ

Đùi gà góc tư San Hà
Đùi gà góc tư San Hà

1 khay

28.350đ

Gà ta thảo mộc SH
Gà ta thảo mộc SH

1 khay

203.200đ

Đùi vịt San Hà
Đùi vịt San Hà

1 khay

57.480đ

Chân gà rút xương
Chân gà rút xương

1 khay

33.250đ

Cánh gà San Hà
Cánh gà San Hà

1 khay

38.450đ

Fillet gà không da SH
Fillet gà không da SH

1 kg

63.500đ

Fillet ức gà không da Koyu Unitek
Fillet ức gà không da Koyu Unitek

1 kg

67.800đ

Má đùi gà CN San Hà
Má đùi gà CN San Hà

1 khay

29.260đ

Xương ức gà uni
Xương ức gà uni

1 kg

18.500đ

Ức gà CN San Hà
Ức gà CN San Hà

1 khay

19.350đ

Đùi tỏi gà San Hà
-7%
Đùi tỏi gà San Hà

1 khay

31.500đ

Xương gà San Hà
-12%
Xương gà San Hà

1 khay

7.900đ

Đùi góc tư gà CN Uni
Đùi góc tư gà CN Uni

1 khay

34.800đ

Chân gà uni
Chân gà uni

1 khay

21.720đ

Đùi tỏi gà CN CP
Đùi tỏi gà CN CP

1 khay

41.900đ

Cánh gà Unitek
Cánh gà Unitek

1 khay

40.650đ

Ức gà CN UNI
Ức gà CN UNI

1 khay

24.900đ

Đùi gà công nghiệp tháo khớp CP
Đùi gà công nghiệp tháo khớp CP

1 khay

35.900đ

Cánh gà CP
Cánh gà CP

1 khay

44.900đ

Cánh tỏi gà CN Uni
Cánh tỏi gà CN UniCánh tỏi gà CN Uni

1 khay