Các nhãn hiệu Thịt bò
Ba chỉ bò nhập khẩu 250g
Ba chỉ bò nhập khẩu 250g

1 gói 250 g

98.000đ

Thịt gầu bò Mỹ Hotpot story hộp 300g
Thịt gầu bò Mỹ Hotpot story hộp 300g

1 hộp 300 g

159.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ Hotpot story hộp 300g
-12%
Thịt ba chỉ bò Mỹ Hotpot story hộp 300g

1 hộp 300 g

87.000đ 98.500đ

Dẻ sườn bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Dẻ sườn bò Mỹ King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

225.000đ

Sườn bò Mỹ rút xương King BBQ hộp 300g
Sườn bò Mỹ rút xương King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

298.000đ

Thịt cổ bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Thịt cổ bò Mỹ King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

165.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g
-12%
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

87.000đ 98.500đ

Sườn bò Mỹ có xương King BBQ hộp 750g
Sườn bò Mỹ có xương King BBQ hộp 750g

1 hộp 750 g

312.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g
-15%
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g

1 hộp 750 g

168.000đ 197.000đ

Sườn non bò Mỹ có xương đông lạnh 300g
Sườn non bò Mỹ có xương đông lạnh 300g

1 gói 300 g

162.000đ

Gàu bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood 300g
Gàu bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood 300g

1 bịch 300 g

123.000đ

Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood 300g
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood 300g

1 bịch 300 g

84.500đ

Nạm bò Vissan
Nạm bò Vissan

1 kg

170.000đ

Thịt bò mông AF
Thịt bò mông AFThịt bò mông AF

1 kg

 

Nạm bò 3G
Nạm bò 3GNạm bò 3G

1 kg

 

Thịt thăn bò 3G
Thịt thăn bò 3GThịt thăn bò 3G

1 kg

 

Nạc vai bò Mỹ đông lạnh 300g
Nạc vai bò Mỹ đông lạnh 300g
Nạc vai bò Mỹ đông lạnh 300g

1 bịch 300 g

 

Gàu bò Úc 250g
Gàu bò Úc 250g
Gàu bò Úc 250g

1 bịch 250 g

 

Bắp bò Úc 250g
Bắp bò Úc 250g
Bắp bò Úc 250g

1 bịch 250 g

 

Ba chỉ bò Úc 250g
Ba chỉ bò Úc 250g
Ba chỉ bò Úc 250g

1 bịch 250 g