Tăm chỉ nha khoa Lovely gói 50 câyTăm chỉ nha khoa Lovely gói 50 cây

1 gói 50 cây

16.200đ

Tăm chỉ nha khoa Okamura gói 50 câyTăm chỉ nha khoa Okamura gói 50 cây

1 gói 50 cây

19.800đ

Tăm chỉ nha khoa Okamura Asahi gói 40 câyTăm chỉ nha khoa Okamura Asahi gói 40 cây

1 gói 40 cây

19.000đ

Tăm chỉ nha khoa Dr Happy gói 10 câyTăm chỉ nha khoa Dr Happy gói 10 cây

1 gói 10 cây

2.800đ

Tăm chỉ nha khoa Lovely hộp tròn 50 câyTăm chỉ nha khoa Lovely hộp tròn 50 cây

1 hộp 50 cây

20.100đ

Chỉ nha khoa Okamura Asahi hộp 40mChỉ nha khoa Okamura Asahi hộp 40m

1 cuộn 40 m

24.000đ