Chuối chát
Chuối chát

1 kg

35.000đ

Gấc trái
Gấc trái

1 trái

41.800đ

Ớt sừng đỏ
Ớt sừng đỏ

1 kg

45.000đ

Củ riềng
Củ riềng

1 kg

37.900đ

Củ nghệ
Củ nghệ

1 kg

36.000đ

Sả cây
Sả cây

1 kg

19.500đ

Rau ôm/ Rau ngổ
Rau ôm/ Rau ngổ

1 kg

22.500đ

Ớt sừng Ba Tri
Ớt sừng Ba Tri

1 kg

69.900đ

Ớt hiểm đỏ
Ớt hiểm đỏ

1 kg

32.900đ

Tắc trái
Tắc trái

1 kg

21.900đ

Chanh không hạt
-57%
Chanh không hạt

1 kg

9.900đ

Thì là
Thì là

1 kg

39.900đ

Ngò gai
Ngò gai

1 kg

25.500đ

Ngò rí (rau mùi)
Ngò rí (rau mùi)

1 kg

55.000đ

Hành tây tím Hà Lan
Hành tây tím Hà LanHành tây tím Hà Lan

1 kg