Hủ tiếu chay Như Ý gói 60gHủ tiếu chay Như Ý gói 60g

1 gói 60 g

4.200đ

Hủ tiếu chay Bích Chi ly 50gHủ tiếu chay Bích Chi ly 50g

1 ly 50 g

6.700đ

Bún tôm Vifon gói 65g
-15%
Bún tôm Vifon gói 65g

1 gói 65 g

4.700đ 5.500đ

Phở chay Như Ý 65gPhở chay Như Ý 65g

1 gói 65 g

3.900đ

Phở thịt gà Vifon tô 120g
-14%
Phở thịt gà Vifon tô 120g

1 tô 120 g

15.700đ 18.300đ

Hủ tiếu bò kho Như Ý gói 60gHủ tiếu bò kho Như Ý gói 60g

1 gói 60 g

3.900đ

Bánh đa cua Vifon gói 60gBánh đa cua Vifon gói 60g

1 gói 60 g

6.000đ

Hủ tiếu bò kho Nhịp Sống 70g
-6%
Hủ tiếu bò kho Nhịp Sống 70g

1 gói 70 g

6.500đ 6.900đ

Bún riêu cua Vifon 80 g
-12%
Bún riêu cua Vifon 80 g

1 gói 80 g

6.500đ 7.400đ

Miến tàu vắt Phương Linh gói 100gMiến tàu vắt Phương Linh gói 100g

1 gói 100 g

14.500đ

Hủ tiếu Nam Vang Gấu Đỏ gói 65gHủ tiếu Nam Vang Gấu Đỏ gói 65g

1 gói 65 g

6.000đ

Phở gà lá chanh Đệ Nhất 65g
-10%
Phở gà lá chanh Đệ Nhất 65g

1 gói 65 g

5.200đ 5.800đ

Miếng Khô Hương Nam gói 300gMiếng Khô Hương Nam gói 300g

1 gói 300 g

33.000đ

Phở chay ăn liền Bích Chi gói 60gPhở chay ăn liền Bích Chi gói 60g

1 gói 60 g

3.600đ

Phở bò Gấu Đỏ gói 62gPhở bò Gấu Đỏ gói 62g

1 gói 62 g

5.900đ

Bún riêu cua ăn liền Bích Chi 60gBún riêu cua ăn liền Bích Chi 60g

1 gói 60 g

4.000đ

Phở gà ăn liền Miliket gói 60gPhở gà ăn liền Miliket gói 60g

1 gói 60 g

3.600đ

Bún bò Huế ăn liền Như ý 65gBún bò Huế ăn liền Như ý 65g

1 gói 65 g

4.000đ

Hủ tiếu Nam Vang Như Ý gói 60gHủ tiếu Nam Vang Như Ý gói 60g

1 gói 60 g

3.900đ

Phở bò ăn liền Bích Chi gói 60gPhở bò ăn liền Bích Chi gói 60g

1 gói 60 g

3.600đ

Hủ tiếu ăn liền Nam Vang Miliket 65gHủ tiếu ăn liền Nam Vang Miliket 65g

1 gói 65 g

5.000đ

Phở ăn liền Duy Anh Foods gói 300gPhở ăn liền Duy Anh Foods gói 300g

1 gói 300 g

14.300đ

Bánh đa cua Hoàng Gia gói 120gBánh đa cua Hoàng Gia gói 120g

1 gói 120 g

16.000đ

Miến gà ăn liền Bích Chi 60gMiến gà ăn liền Bích Chi 60g

1 gói 60 g

6.600đ

Phở Nhớ ăn liền hương vị phở bò tô 73g
-10%
Phở Nhớ ăn liền hương vị phở bò tô 73g

1 tô 73 g

11.000đ 12.200đ

Hủ tiếu Nam Vang Bích Chi 60gHủ tiếu Nam Vang Bích Chi 60g

1 gói 60 g

4.400đ

Phở ăn liền gà Vifon gói 65g
-4%
Phở ăn liền gà Vifon gói 65g

1 gói 65 g

5.400đ 5.600đ

Bún mắm ăn liền Bích Chi 60gBún mắm ăn liền Bích Chi 60g

1 gói 60 g

6.100đ

Phở gà Như Ý gói 65gPhở gà Như Ý gói 65g

1 gói 65 g

4.000đ

Phở thịt gà ăn liền Hoàng Gia gói 120gPhở thịt gà ăn liền Hoàng Gia gói 120g

1 gói 120 g

16.000đ

Phở gà ăn liền Đệ Nhất gói 65g
-10%
Phở gà ăn liền Đệ Nhất gói 65g

1 gói 65 g

5.200đ 5.800đ

Phở gà ăn liền Bích Chi gói 60gPhở gà ăn liền Bích Chi gói 60g

1 gói 60 g

3.600đ

Phở bò Đệ Nhất gói 65g
-10%
Phở bò Đệ Nhất gói 65g

1 gói 65 g

5.200đ 5.800đ

Hủ tiếu Nam Vang Vifon gói 65gHủ tiếu Nam Vang Vifon gói 65g

1 gói 65 g

6.200đ

Phở bò Xưa & Nay gói 70g
-14%
Phở bò Xưa & Nay gói 70g

1 gói 70 g

6.800đ 7.900đ

Phở nghêu Đệ Nhất gói 64g
-10%
Phở nghêu Đệ Nhất gói 64g

1 gói 64 g

5.200đ 5.800đ

Miến chay ăn liền Bích Chi ly 50gMiến chay ăn liền Bích Chi ly 50g

1 ly 50 g

9.500đ

Hủ tiếu Nam Vang Nhịp Sống gói 70g
-6%
Hủ tiếu Nam Vang Nhịp Sống gói 70g

1 gói 70 g

6.500đ 6.900đ

Hủ tiếu sườn heo Nhịp Sống 70g
-6%
Hủ tiếu sườn heo Nhịp Sống 70g

1 gói 70 g

6.500đ 6.900đ

Bún cà ri gà Bích Chi 60gBún cà ri gà Bích Chi 60g

1 gói 60 g

4.400đ