Các nhãn hiệu Phở, miến, hủ tiếu ăn liền
Phở bò Hà Nội Cung Đình gói 68g
-2%
Phở bò Hà Nội Cung Đình gói 68g

Gói 68 g

6.400đ 6.500đ

Phở bò Xưa & Nay gói 70g
Phở bò Xưa & Nay gói 70g

Gói 70 g

7.400đ

Phở gà ăn liền Đệ Nhất gói 65g
Phở gà ăn liền Đệ Nhất gói 65g

Gói 65 g

5.100đ

Phở bò Đệ Nhất gói 65g
Phở bò Đệ Nhất gói 65g

Gói 65 g

5.700đ

Phở nghêu Đệ Nhất gói 64g
Phở nghêu Đệ Nhất gói 64g

Gói 64 g

5.300đ

Hủ tiếu Nam Vang Như Ý gói 60g
Hủ tiếu Nam Vang Như Ý gói 60g

Gói 60 g

4.200đ

Hủ tiếu Nam Vang Vifon gói 65g
Hủ tiếu Nam Vang Vifon gói 65g

Gói 65 g

7.100đ

Bánh đa cua Vifon gói 60g
Bánh đa cua Vifon gói 60g

Gói 60 g

6.200đ

Hủ tiếu Nam Vang Gấu Đỏ gói 65g
Hủ tiếu Nam Vang Gấu Đỏ gói 65g

Gói 65 g

6.300đ

Phở thịt gà Vifon tô 120g
Phở thịt gà Vifon tô 120g

Tô 120 g

22.200đ

Phở gà Như Ý gói 65g
Phở gà Như Ý gói 65g

Gói 65 g

4.600đ

Miến chay ăn liền Bích Chi ly 50g
Miến chay ăn liền Bích Chi ly 50g

Ly 50 g

11.000đ

Phở gà ăn liền Miliket gói 60g
Phở gà ăn liền Miliket gói 60g

Gói 60 g

4.200đ

Phở bò Gấu Đỏ gói 62g
Phở bò Gấu Đỏ gói 62g

Gói 62 g

5.400đ

Bún tôm Vifon gói 65g
Bún tôm Vifon gói 65g

Gói 65 g

6.200đ