Miếng Khô Hương Nam gói 300g
Miếng Khô Hương Nam gói 300g

1 gói 300 g

33.000đ

Bún tôm Thái Bích Chi gói 60g
Bún tôm Thái Bích Chi gói 60g

1 gói 60 g

4.000đ

Bún gạo heo ăn liền Wai Wai gói 55g
Bún gạo heo ăn liền Wai Wai gói 55g

1 gói 55 g

6.700đ

Miến chay ăn liền Bích Chi ly 50g
Miến chay ăn liền Bích Chi ly 50g

1 ly 50 g

9.500đ

Hủ tiếu Nam Vang Bích Chi 60g
Hủ tiếu Nam Vang Bích Chi 60g

1 gói 60 g

4.200đ

Bún bò Huế ăn liền Như ý 65g
Bún bò Huế ăn liền Như ý 65g

1 gói 65 g

4.000đ

Phở gà lá chanh Đệ Nhất 65g
Phở gà lá chanh Đệ Nhất 65g

1 gói 65 g

5.200đ

Hủ tiếu Nam Vang Vifon gói 65g
Hủ tiếu Nam Vang Vifon gói 65g

1 gói 65 g

7.200đ

Hủ tiếu Nam Vang Như Ý gói 60g
Hủ tiếu Nam Vang Như Ý gói 60g

1 gói 60 g

4.200đ

Phở thịt gà ăn liền Hoàng Gia gói 120g
Phở thịt gà ăn liền Hoàng Gia gói 120g

1 gói 120 g

17.700đ

Hủ tiếu Nam Vang Hoàng Gia Vifon gói 120g
Hủ tiếu Nam Vang Hoàng Gia Vifon gói 120g

1 gói 120 g

17.700đ

Hủ tiếu bò kho Như Ý gói 60g
Hủ tiếu bò kho Như Ý gói 60g

1 gói 60 g

4.200đ

Hủ tiếu ăn liền Nam Vang Miliket 65g
Hủ tiếu ăn liền Nam Vang Miliket 65g

1 gói 65 g

5.000đ

Miến gà ăn liền Bích Chi 60g
Miến gà ăn liền Bích Chi 60g

1 gói 60 g

6.100đ

Phở gà ăn liền Miliket gói 60g
Phở gà ăn liền Miliket gói 60g

1 gói 60 g

3.600đ

Bún cà ri gà Bích Chi 60g
Bún cà ri gà Bích Chi 60g

1 gói 60 g

4.400đ

Bún bò Huế ăn liền Bích Chi
Bún bò Huế ăn liền Bích Chi

1 gói 70 g

6.900đ

Phở bò Vifon tô 120g
Phở bò Vifon tô 120g

1 tô 120 g

23.200đ

Phở ăn liền gà Vifon gói 65g
Phở ăn liền gà Vifon gói 65g

1 gói 65 g

6.400đ

Phở bò Như Ý gói 65g
Phở bò Như Ý gói 65g

1 gói 65 g

4.300đ

Phở gà Như Ý gói 65g
Phở gà Như Ý gói 65g

1 gói 65 g

4.300đ

Phở chay Như Ý 65g
Phở chay Như Ý 65g

1 gói 65 g

4.200đ

Bún riêu cua ăn liền Bích Chi 60g
Bún riêu cua ăn liền Bích Chi 60g

1 gói 60 g

4.200đ

Bún mắm ăn liền Bích Chi 60g
Bún mắm ăn liền Bích Chi 60g

1 gói 60 g

6.100đ

Hủ tiếu Nam Vang Gấu Đỏ gói 65g
Hủ tiếu Nam Vang Gấu Đỏ gói 65g

1 gói 65 g

6.000đ

Hủ tiếu chay Bích Chi ly 50g
Hủ tiếu chay Bích Chi ly 50g

1 ly 50 g

6.700đ

Phở bò Gấu Đỏ gói 62g
Phở bò Gấu Đỏ gói 62g

1 gói 62 g

5.900đ

Phở gà ăn liền Bích Chi gói 60g
Phở gà ăn liền Bích Chi gói 60g

1 gói 60 g

4.600đ

Hủ tiếu chay Như Ý gói 60g
Hủ tiếu chay Như Ý gói 60g

1 gói 60 g

4.200đ

Phở bò ăn liền Bích Chi gói 60g
Phở bò ăn liền Bích Chi gói 60g

1 gói 60 g

3.600đ

Miến Phú Hương lẩu thái tôm gói 63g
Miến Phú Hương lẩu thái tôm gói 63g

1 gói 63 g

8.900đ

Hủ tiếu Nam Vang Nhịp Sống gói 70g
Hủ tiếu Nam Vang Nhịp Sống gói 70g

1 gói 70 g

6.700đ

Hủ tiếu sườn heo Nhịp Sống 70g
Hủ tiếu sườn heo Nhịp Sống 70g

1 gói 70 g

6.800đ

Hủ tiếu bò kho Nhịp Sống 70g
Hủ tiếu bò kho Nhịp Sống 70g

1 gói 70 g

6.800đ

Bún tôm Vifon gói 65g
Bún tôm Vifon gói 65g

1 gói 65 g

6.300đ

Bánh đa cua Vifon tô 125g
Bánh đa cua Vifon tô 125g

1 tô 125 g

23.200đ

Phở nghêu Đệ Nhất gói 64g
Phở nghêu Đệ Nhất gói 64g

1 gói 64 g

5.200đ

Phở bò Đệ Nhất gói 65g
Phở bò Đệ Nhất gói 65g

1 gói 65 g

5.200đ

Miến tàu vắt Phương Linh gói 100g
Miến tàu vắt Phương Linh gói 100g

1 gói 100 g

14.500đ

Bún riêu cua Vifon 80 g
Bún riêu cua Vifon 80 g

1 gói 80 g

8.600đ

Phở ăn liền Duy Anh Foods gói 300g
Phở ăn liền Duy Anh Foods gói 300g

1 gói 300 g

14.300đ

Phở thịt gà Vifon tô 120g
Phở thịt gà Vifon tô 120g

1 tô 120 g

22.200đ

Phở bò Xưa & Nay gói 70g
Phở bò Xưa & Nay gói 70g

1 gói 70 g

7.400đ

Phở gà ăn liền Đệ Nhất gói 65g
Phở gà ăn liền Đệ Nhất gói 65g

1 gói 65 g

5.200đ

Bánh đa cua Vifon gói 60g
Bánh đa cua Vifon gói 60g

1 gói 60 g

6.400đ

Bánh đa cua Hoàng Gia gói 120g
Bánh đa cua Hoàng Gia gói 120gBánh đa cua Hoàng Gia gói 120g

1 gói 120 g