Các nhãn hiệu Mỹ phẩm
Màu mắt Comsia số 6 hộp 2.5g
Màu mắt Comsia số 6 hộp 2.5g

1 hộp 2.5 g

54.000đ

Phấn Cosmia tạo khối số 2 hộp 9g
Phấn Cosmia tạo khối số 2 hộp 9g

1 hộp 9 g

169.000đ

Phấn Cosmia tạo khối số 1 hộp 9g
Phấn Cosmia tạo khối số 1 hộp 9g

1 hộp 9 g

169.000đ

Phấn nén Cosmia màu số 5 hộp 9g
Phấn nén Cosmia màu số 5 hộp 9g

1 hộp 9 g

169.000đ

Phấn nén Cosmia màu số 4 hộp 9g
Phấn nén Cosmia màu số 4 hộp 9g

1 hộp 9 g

169.000đ

Phấn nén Cosmia màu số 3 hộp 9g
Phấn nén Cosmia màu số 3 hộp 9g

1 hộp 9 g

169.000đ

Phấn nén Cosmia màu số 2 hộp 9g
Phấn nén Cosmia màu số 2 hộp 9g

1 hộp 9 g

169.000đ

Hộp 4 màu mắt Cosmia số 4 4g
Hộp 4 màu mắt Cosmia số 4 4g

1 hộp 4 g

205.000đ

Hộp 4 màu mắt Cosmia số 1 4g
Hộp 4 màu mắt Cosmia số 1 4g

1 hộp 4 g

205.000đ

Màu mắt Cosmia T4 hộp 1.5g
Màu mắt Cosmia T4 hộp 1.5g

1 hộp 1.5 g

124.000đ

Màu mắt Cosmia T3 hộp 1.5g
Màu mắt Cosmia T3 hộp 1.5g

1 hộp 1.5 g

124.000đ

Màu mắt Cosmia T1 hộp 1.5g
Màu mắt Cosmia T1 hộp 1.5g

1 hộp 1.5 g

124.000đ

Chì kẻ mày Cosmia số 3 cây 1.2g
Chì kẻ mày Cosmia số 3 cây 1.2g

1 cây 1.2 g

109.000đ

Chì kẻ mày Cosmia số 2 cây 1.2g
Chì kẻ mày Cosmia số 2 cây 1.2g

1 cây 1.2 g

109.000đ

Chì kẻ mày Cosmia số 1 cây 1.2g
Chì kẻ mày Cosmia số 1 cây 1.2g

1 cây 1.2 g

109.000đ

Mascara Cosmia dày mi 3D số 1 cây 11ml
Mascara Cosmia dày mi 3D số 1 cây 11ml

1 cây 11 ml

69.900đ

Phấn phủ kềm dầu Cosmia hộp 7g
Phấn phủ kềm dầu Cosmia hộp 7g

1 hộp 7 g

186.000đ

Bút kẻ mắt Cosmia màu số 3 0.2g
Bút kẻ mắt Cosmia màu số 3 0.2g

1 cây 0.2 g

99.900đ

Kẻ mắt nước Cosmia số 1 4.5ml
Kẻ mắt nước Cosmia số 1 4.5ml

1 cây 4.5 ml

88.000đ

Bút kẻ mắt nước Cosmia màu số 1 1.1ml
Bút kẻ mắt nước Cosmia màu số 1 1.1ml

1 cây 1.1 ml

125.000đ

Màu mắt Cosmia số 1 hộp 2.5g
Màu mắt Cosmia số 1 hộp 2.5g

1 hộp 2.5 g

54.000đ

Màu mắt Cosmia số 2 hộp 2.5g
Màu mắt Cosmia số 2 hộp 2.5g

1 hộp 2.5 g

54.000đ

Màu mắt Cosmia số 3 hộp 2.5g
Màu mắt Cosmia số 3 hộp 2.5g

1 hộp 2.5 g

54.000đ

Màu mắt Cosmia số 4 hộp 2.5g
Màu mắt Cosmia số 4 hộp 2.5g

1 hộp 2.5 g

54.000đ

Màu mắt Cosmia số 5 hộp 2.5g
Màu mắt Cosmia số 5 hộp 2.5g

1 hộp 2.5 g

54.000đ

Bút kẻ mắt Cosmia màu số 1 0.2g
Bút kẻ mắt Cosmia màu số 1 0.2g

1 cây 0.2 g

99.900đ

Bút kẻ mắt Cosmia màu số 2 0.2g
Bút kẻ mắt Cosmia màu số 2 0.2g

1 cây 0.2 g

99.900đ

Bút kẻ mắt Cosmia màu số 4 0.2g
Bút kẻ mắt Cosmia màu số 4 0.2g

1 cây 0.2 g

99.900đ

Son kem Cosmia màu số 9 cây 6ml
Son kem Cosmia màu số 9 cây 6ml

1 cây 6 ml

125.000đ

Son kem Cosmia màu số 8 cây 6ml
Son kem Cosmia màu số 8 cây 6ml

1 cây 6 ml

125.000đ

Son kem Cosmia màu số 7 cây 6ml
Son kem Cosmia màu số 7 cây 6ml

1 cây 6 ml

125.000đ

Son kem Cosmia màu số 4 cây 6ml
Son kem Cosmia màu số 4 cây 6ml

1 cây 6 ml

125.000đ

Son kem Cosmia màu số 3 cây 6ml
Son kem Cosmia màu số 3 cây 6ml

1 cây 6 ml

125.000đ

Son kem Cosmia màu số 2 cây 6ml
Son kem Cosmia màu số 2 cây 6ml

1 cây 6 ml

125.000đ

Son kem Cosmia màu số 1 cây 6ml
Son kem Cosmia màu số 1 cây 6ml

1 cây 6 ml

125.000đ

Son bóng Cosmia màu số 1 tuýp 10ml
Son bóng Cosmia màu số 1 tuýp 10ml

1 tuýp 10 ml

72.000đ

Son thỏi Cosmia màu số 25 3.8g
Son thỏi Cosmia màu số 25 3.8g

1 thỏi 3.8 g

72.000đ

Son thỏi Cosmia màu số 26 3.8g
Son thỏi Cosmia màu số 26 3.8g

1 thỏi 3.8 g

72.000đ

Son thỏi Cosmia màu số 28 3.8g
Son thỏi Cosmia màu số 28 3.8g

1 thỏi 3.8 g

72.000đ

Son thỏi Cosmia màu số 3 3.8g
Son thỏi Cosmia màu số 3 3.8g

1 thỏi 3.8 g

72.000đ

Son thỏi Cosmia màu số 30 3.8g
Son thỏi Cosmia màu số 30 3.8g

1 thỏi 3.8 g

72.000đ

Son thỏi Cosmia màu số 4 3.8g
Son thỏi Cosmia màu số 4 3.8g

1 thỏi 3.8 g

72.000đ

Son thỏi Cosmia màu số 5 3.8g
Son thỏi Cosmia màu số 5 3.8g

1 thỏi 3.8 g

72.000đ

Son thỏi Cosmia màu số 7 3.8g
Son thỏi Cosmia màu số 7 3.8g

1 thỏi 3.8 g

72.000đ

Son thỏi Cosmia màu số 9 3.8g
Son thỏi Cosmia màu số 9 3.8g

1 thỏi 3.8 g

72.000đ

Chì kẻ mắt Cosmia số 1 cây 1.2g
Chì kẻ mắt Cosmia số 1 cây 1.2g

1 cây 1.2 g

46.000đ

Chì kẻ mắt Cosmia số 2 cây 1.2g
Chì kẻ mắt Cosmia số 2 cây 1.2g

1 cây 1.2 g

46.000đ

Chì kẻ mắt Cosmia số 3 cây 1.2g
Chì kẻ mắt Cosmia số 3 cây 1.2g

1 cây 1.2 g

46.000đ

Chì kẻ mắt Cosmia số 5 cây 1.2g
Chì kẻ mắt Cosmia số 5 cây 1.2g

1 cây 1.2 g

46.000đ

Mascara Cosmia mi dày XXL số 1 cây 10ml
Mascara Cosmia mi dày XXL số 1 cây 10ml

1 cây 10 ml

122.000đ

Mascara Cosmia mi dày XXL số 2 cây 10ml
Mascara Cosmia mi dày XXL số 2 cây 10ml

1 cây 10 ml

122.000đ

Mascara Cosmia mi dày XXL số 3 cây 10ml
Mascara Cosmia mi dày XXL số 3 cây 10ml

1 cây 10 ml

122.000đ

Chì kẻ môi Cosmia màu số 2 1.2g
Chì kẻ môi Cosmia màu số 2 1.2g

1 cây 1.2 g

48.000đ

Chì kẻ môi Cosmia màu số 3 1.2g
Chì kẻ môi Cosmia màu số 3 1.2g

1 cây 1.2 g

48.000đ

Mascara Cosmia mi cong dày số 1 cây 10ml
Mascara Cosmia mi cong dày số 1 cây 10ml

1 cây 10 ml

122.000đ

Mascara Cosmia mi dày XXL số 4 cây 10ml
Mascara Cosmia mi dày XXL số 4 cây 10ml

1 cây 10 ml

122.000đ

Son môi COSMIA S18 cây 3.8g
Son môi COSMIA S18 cây 3.8g

1 cây

72.000đ