Các nhãn hiệu Mì, miến, bánh phở khô
Nui xoắn vàng
-50%
Nui xoắn vàng

1 kg

17.000đ

Mì Ý Spaghetti Auchan gói 500g
-20%
Mì Ý Spaghetti Auchan gói 500g

Gói 500 g

32.000đ 39.900đ

Mì ý Panzani gói 400g
-8%
Mì ý Panzani gói 400g

Gói 400 g

36.500đ 39.500đ

Mỳ Ý Capellini sợi nhỏ số 1 Panzani bịch 500g
-5%
Mỳ Ý Capellini sợi nhỏ số 1 Panzani bịch 500g

Bịch 500 g

47.500đ 50.100đ

Nui xoắn nhỏ mini Panzani Fusilli gói 500g
-5%
Nui xoắn nhỏ mini Panzani Fusilli gói 500g

Gói 500 g

47.500đ 50.100đ

Nui ống thẳng nhỏ Panzani Macaroni gói 500g
-5%
Nui ống thẳng nhỏ Panzani Macaroni gói 500g

Gói 500 g

47.500đ 50.100đ

Nui cọng nhỏ Panzani Coquillettes gói 500g
-5%
Nui cọng nhỏ Panzani Coquillettes gói 500g

Gói 500 g

47.500đ 50.100đ

Mì Ý Panzani gói 250g
-4%
Mì Ý Panzani gói 250g

Gói 250 g

25.800đ 26.800đ

Nui ống Penne Rigate Panzani gói 400g
-4%
Nui ống Penne Rigate Panzani gói 400g

Gói 400 g

40.500đ 42.400đ

Nui xoắn Panzani gói 400g
-4%
Nui xoắn Panzani gói 400g

Gói 400 g

39.500đ 41.300đ

Nui ống Panzani Penne Rigate gói 250g
-4%
Nui ống Panzani Penne Rigate gói 250g

Gói 250 g

26.500đ 27.500đ

Nui gạo ống xéo Safoco 400g
Nui gạo ống xéo Safoco 400g

Gói 400 g

26.000đ

Nui ống lớn Safoco gói 200g
Nui ống lớn Safoco gói 200g

Gói 200 g

11.600đ

Bánh phở khô Việt San gói 300g
Bánh phở khô Việt San gói 300g

Gói 300 g

10.500đ

Bún khô Safoco gói 400g
Bún khô Safoco gói 400g

Gói 400 g

24.400đ

Bún tươi Safoco gói 150g
Bún tươi Safoco gói 150g

Gói 150 g

10.400đ