Các nhãn hiệu Mắm các loại
Mắm tôm chua Sông Hương hũ 430g
Mắm tôm chua Sông Hương hũ 430g

Hũ 430 g

112.000đ

Mắm tôm Bắc Sông Hương hũ 200g
Mắm tôm Bắc Sông Hương hũ 200g

Hũ 200 g

21.800đ

Mắm nêm xay Sông Hương chai 250g
Mắm nêm xay Sông Hương chai 250g

Chai 250 g

27.400đ

Mắm ruốc Huế Ngọc Liên hũ 250g
Mắm ruốc Huế Ngọc Liên hũ 250g

Hũ 250 g

29.800đ

Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 430g
Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 430g

Hũ 430 g

45.000đ

Mắm tôm chua Sông Hương hũ 220g
Mắm tôm chua Sông Hương hũ 220g

Hũ 220 g

56.000đ

Tôm chua Ngọc Liên hũ 430g
Tôm chua Ngọc Liên hũ 430g

Hũ 430 g

109.000đ

Mắm tôm Bắc Ngọc Liên chai 220g
Mắm tôm Bắc Ngọc Liên chai 220g

Chai 220 g

20.700đ

Chao Bông mai hũ nhựa 170g
Chao Bông mai hũ nhựa 170g

Hũ 170 g

13.000đ

Chao Bông Mai hũ nhựa 250g
Chao Bông Mai hũ nhựa 250g

Hũ 250 g

16.400đ