Lẩu Thái hải sản Hải Lộc khay 500g
Lẩu Thái hải sản Hải Lộc khay 500g

1 khay 500 g

72.900đ

Lẩu riêu cua chay SG Food khay 500g
Lẩu riêu cua chay SG Food khay 500g

1 khay 500 g

58.000đ

Lẩu hải sản hải sâm An Vĩnh khay 550g
Lẩu hải sản hải sâm An Vĩnh khay 550g

1 khay 550 g

64.400đ

Lẩu Thái thượng hạng SG Food khay 500g
Lẩu Thái thượng hạng SG Food khay 500g

1 khay 500 g

76.900đ

Lẩu Thái chay SG Food khay 500g
Lẩu Thái chay SG Food khay 500g

1 khay 500 g

58.000đ

Lẩu hải sản Nhật Vân khay 500g
Lẩu hải sản Nhật Vân khay 500g

1 khay 500 g

61.800đ

Lẩu đầu cá hồi Ichiban khay 500g
Lẩu đầu cá hồi Ichiban khay 500g

1 khay 500 g

47.000đ

Lẩu Thái Nhật Vân khay 500g
Lẩu Thái Nhật Vân khay 500g

1 khay 500 g

65.500đ

Lẩu mắm thượng hạng SG Food khay 500g
Lẩu mắm thượng hạng SG Food khay 500g

1 khay 500 g

75.000đ

Lẩu Nấm Song Khang khay 300g
Lẩu Nấm Song Khang khay 300g

1 khay 300 g

23.000đ

Combo lẩu hải sản Rich Mama gói 200g
Combo lẩu hải sản Rich Mama gói 200g

1 gói 200 g

41.500đ

Lẩu Thái hải sâm An Vĩnh gói 550g
Lẩu Thái hải sâm An Vĩnh gói 550g

1 gói 550 g

65.900đ

Lẩu hải sản thập cẩm SG Food khay 500g
Lẩu hải sản thập cẩm SG Food khay 500g

1 khay 500 g

83.400đ

Lẩu Thái chua cay Deli khay 500g
Lẩu Thái chua cay Deli khay 500g
Lẩu Thái chua cay Deli khay 500g

1 khay 500 g