Các nhãn hiệu Lạp xưởng
Lạp xưởng tươi Công Lập Thành hộp 500g
-36%
Lạp xưởng tươi Công Lập Thành hộp 500g

Hộp 500 g

96.000đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g

Gói 200 g

40.700đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g

Gói 500 g

103.300đ

Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g
Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g

Gói 200 g

54.800đ

Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g
Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g

Gói 500 g

135.900đ

Lạp xưởng tươi Vissan bịch 500g
Lạp xưởng tươi Vissan bịch 500g

Bịch 500 g

113.400đ

Lạp xưởng Vissan 3 bông mai gói 200g
Lạp xưởng Vissan 3 bông mai gói 200g

Gói 200 g

35.000đ

Lạp xưởng Vissan gói 500g
Lạp xưởng Vissan gói 500g

Gói 500 g

91.500đ

Lạp xưởng Vissan gói 200g
Lạp xưởng Vissan gói 200g

Gói 200 g

35.000đ