Các nhãn hiệu Làm vườn
Nước cắm hoa Asa đậm đặc 200ml
Nước cắm hoa Asa đậm đặc 200ml

1 chai 200 ml

25.400đ

Nước cắm hoa Asa đậm đặc 400ml
Nước cắm hoa Asa đậm đặc 400ml

1 chai 400 ml

45.200đ

Nước cắm hoa Asa 200ml
Nước cắm hoa Asa 200ml

1 chai 200 ml

18.700đ

Phân bón lá Bortrac YaraVita 10ml
Phân bón lá Bortrac YaraVita 10ml

1 gói 10 ml

13.900đ

Chậu hoa FP D470MM màu nâu
Chậu hoa FP D470MM màu nâu

1 cái

35.000đ

Chậu hoa FP D180MM màu nâu
Chậu hoa FP D180MM màu nâu

1 cái

7.000đ

Auchan chậu hoa D260MM màu nâu
Auchan chậu hoa D260MM màu nâu

1 cái

56.000đ

Auchan chậu hoa D210MM màu nâu
Auchan chậu hoa D210MM màu nâu

1 cái

9.000đ

Auchan chậu hoa 95mm hoa hồng
Auchan chậu hoa 95mm hoa hồng

1 cái

19.000đ

Auchan chậu hoa 95mm màu cam
Auchan chậu hoa 95mm màu cam

1 cái

19.000đ

Auchan chậu hoa 95mm màu xanh
Auchan chậu hoa 95mm màu xanh

1 cái

19.000đ

Auchan chậu hoa 95mm màu xanh dương
Auchan chậu hoa 95mm màu xanh dương

1 cái

19.000đ

Hạt giống cà tím PN-65 gói 0.2g
Hạt giống cà tím PN-65 gói 0.2g

1 gói 0.2 g

8.000đ

Hạt giống dền đỏ cao sản gói 20g
Hạt giống dền đỏ cao sản gói 20g

1 gói 20 g

7.000đ

Cưa cành mini Asaki AK-8800
Cưa cành mini Asaki AK-8800

1 cái

225.000đ

Hạt giống bầu hồ lô PN-100 gói 1g
Hạt giống bầu hồ lô PN-100 gói 1g

1 gói 1 g

9.900đ

Chậu hoa Auchan D180mm màu nâu
Chậu hoa Auchan D180mm màu nâu

1 cái

15.000đ

Chậu trồng hoa Auchan 165mm màu cam
Chậu trồng hoa Auchan 165mm màu cam

1 cái

54.000đ

Găng tay làm vườn FP
Găng tay làm vườn FP

1 đôi

30.000đ