Các nhãn hiệu Làm vườn
Hạt giống bầu hồ lô PN-100 gói 1g
Hạt giống bầu hồ lô PN-100 gói 1g

1 gói 1 g

9.900đ

Cưa cành mini Asaki AK-8800
Cưa cành mini Asaki AK-8800

1 cái

225.000đ

Hạt giống dền đỏ cao sản gói 20g
Hạt giống dền đỏ cao sản gói 20g

1 gói 20 g

7.000đ

Hạt giống cà tím PN-65 gói 0.2g
Hạt giống cà tím PN-65 gói 0.2g

1 gói 0.2 g

8.000đ

Hạt giống bí đao chanh F1 WG-9 gói 0.2g
Hạt giống bí đao chanh F1 WG-9 gói 0.2g

1 gói 0.2 g

10.000đ

Auchan chậu hoa 95mm màu cam
-30%
Auchan chậu hoa 95mm màu cam

1 cái

13.300đ 19.000đ

Auchan chậu hoa D210MM màu nâu
-31%
Auchan chậu hoa D210MM màu nâu

1 cái

6.200đ 9.000đ

Auchan chậu hoa D260MM màu nâu
-30%
Auchan chậu hoa D260MM màu nâu

1 cái

39.000đ 56.000đ

Chậu hoa FP D180MM màu nâu
Chậu hoa FP D180MM màu nâu

1 cái

7.000đ

Chậu hoa FP D470MM màu nâu
Chậu hoa FP D470MM màu nâu

1 cái

35.000đ

Phân bón lá Bortrac YaraVita 10ml
Phân bón lá Bortrac YaraVita 10ml

1 gói 10 ml

13.900đ

Hạt giống rau tần ô khía gói 5g
Hạt giống rau tần ô khía gói 5g

1 gói 5 g

11.700đ

Hạt giống bầu hồ lô NP-108 gói 2g
Hạt giống bầu hồ lô NP-108 gói 2g

1 gói 2 g

9.400đ

Nước cắm hoa Asa 200ml
Nước cắm hoa Asa 200ml

1 chai 200 ml

18.700đ

Nước cắm hoa Asa đậm đặc 400ml
Nước cắm hoa Asa đậm đặc 400ml

1 chai 400 ml

45.200đ

Hạt giống rau ngò tàu (gai) NP-01 5g
Hạt giống rau ngò tàu (gai) NP-01 5g

1 gói 5 g

8.800đ

Hạt giống khổ qua tuyển NP-06 gói 10g
Hạt giống khổ qua tuyển NP-06 gói 10g

1 gói 10 g

9.400đ

Hạt giống Rau kinh giới 5g
Hạt giống Rau kinh giới 5g

1 gói 5 g

8.800đ

Nước cắm hoa Asa đậm đặc 200ml
Nước cắm hoa Asa đậm đặc 200ml

1 chai 200 ml

25.400đ

Dây làm vườn đa năng FP 30 mét
Dây làm vườn đa năng FP 30 mét

1 cuộn

26.000đ

Auchan chậu hoa 95mm màu xanh dương
-30%
Auchan chậu hoa 95mm màu xanh dương

1 cái

13.300đ 19.000đ

Auchan chậu hoa 95mm màu xanh
-30%
Auchan chậu hoa 95mm màu xanh

1 cái

13.300đ 19.000đ

Auchan chậu hoa 95mm hoa hồng
-30%
Auchan chậu hoa 95mm hoa hồng

1 cái

13.300đ 19.000đ

Auchan bình tưới nước 750ml
-30%
Auchan bình tưới nước 750ml

1 bình 750 ml

35.700đ 51.000đ

Hạt giống cà chua F1 NP-702 gói 1g
Hạt giống cà chua F1 NP-702 gói 1g

1 gói 1 g

10.000đ

Hạt giống Rau mồng tơi Nhật NP-11
Hạt giống Rau mồng tơi Nhật NP-11

1 gói 10 g

8.800đ

Auchan chậu hoa D130MM màu nâu
Auchan chậu hoa D130MM màu nâu
-30%
Auchan chậu hoa D130MM màu nâu

1 cái

 

Bình xịt nước FP 400ml
Bình xịt nước FP 400mlBình xịt nước FP 400ml

1 cái