Các nhãn hiệu Khô các loại
Khô bò sợi Tứ Xuyên
Khô bò sợi Tứ Xuyên

1 kg

748.000đ

Khô bò miếng Tứ Xuyên
Khô bò miếng Tứ Xuyên

1 kg

748.000đ

Cá chai nướng Seafood Việt Nam gói 70g
Cá chai nướng Seafood Việt Nam gói 70g

1 gói 70 g

37.800đ

Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g

1 hộp 100 g

48.400đ

Cá mai tẩm mè 120g
Cá mai tẩm mè 120g

1 hũ 120 g

48.500đ

Cá cơm tẩm mè
Cá cơm tẩm mè

1 hũ 200 g

84.000đ

Cá bống cắt nướng
Cá bống cắt nướng

1 hũ 200 g

88.900đ

Cá đù cháy tỏi
Cá đù cháy tỏi

1 hũ 120 g

68.000đ

Cá mai mè Damex hộp 175g
Cá mai mè Damex hộp 175g

1 hộp 175 g

51.500đ

Snack mực tẩm gia vị Thái Bento gói 24g
Snack mực tẩm gia vị Thái Bento gói 24g

1 gói 24 g

23.700đ

Mực tẩm gia vị Bento gói 6g
Mực tẩm gia vị Bento gói 6g

1 gói 6 g

6.000đ

Khô bò sợi vị cà ri Tuyền Ký gói 55g
Khô bò sợi vị cà ri Tuyền Ký gói 55g

1 gói 55 g

26.000đ

Khô cá Mai tẩm gia vị ăn liền hộp 100g
Khô cá Mai tẩm gia vị ăn liền hộp 100g

1 hộp 100 g

39.500đ

Thịt bò khô xé sợi Tiến Nga hộp 125g
Thịt bò khô xé sợi Tiến Nga hộp 125g

1 hộp 125 g

63.800đ

Mực cán tẩm gia vị Tiến Nga gói 20g
Mực cán tẩm gia vị Tiến Nga gói 20g

1 gói 20 g

12.200đ