Kẹo bắp vàng
Kẹo bắp vàng

1 kg

56.000đ

Kẹo Gôm Lot 100 hương cam gói 150g
Kẹo Gôm Lot 100 hương cam gói 150g

Gói 150 g

38.500đ

Kẹo dừa lá dứa Thanh Bình hộp 400g
Kẹo dừa lá dứa Thanh Bình hộp 400g

Hộp 400 g

36.800đ

Kẹo dừa sầu riêng Thanh Bình hộp 400g
Kẹo dừa sầu riêng Thanh Bình hộp 400g

Hộp 400 g

36.800đ

Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g
Kẹo dẻo Haribo Happy Cola gói 30g

Gói 30 g

9.000đ

Kẹo xốp Haribo Chamallows Smurfs gói 125g
Kẹo xốp Haribo Chamallows Smurfs gói 125g

Gói 125 g

48.900đ

Kẹo sôcôla sữa Pop-it hộp 120g
Kẹo sôcôla sữa Pop-it hộp 120g

Hộp 20 g

25.400đ

Kẹo bò sữa Lush gói 140g
Kẹo bò sữa Lush gói 140g

Gói 140 g

14.500đ

Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 200g
Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 200g

Gói 200 g

15.500đ

Kẹo dẻo Haribo Goldbears 80g
Kẹo dẻo Haribo Goldbears 80g

Bịch 80 g

24.500đ18.500đ

Kẹo Marshmallow Sandwich
Kẹo Marshmallow Sandwich

1 kg

168.000đ

Kẹo mềm hương nho Alpenliebe cây 24,5g
Kẹo mềm hương nho Alpenliebe cây 24,5g

Cây 24.5 g

4.600đ

Kẹo mềm Sugus hương trái cây gói 210g
Kẹo mềm Sugus hương trái cây gói 210g

Gói 210 g

34.900đ

Kẹo mềm hương dâu Alpenliebe cây 24.5g
Kẹo mềm hương dâu Alpenliebe cây 24.5g

Cây 24.5 g

4.600đ